fbpx

Home » Předměty » Právo

Category Archives: Právo

Pro uchazeče

Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?


Přijímací řízení 2022

Byly aktualizovány podmínky přijímacího řízení pro školní rok 2022/23

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Exkurze 3.VC do Kramářovy vily

Dne 9. června nám zaměstnanci Úřadu vlády ČR umožnili v rámci exkurze z práva navštívit rezidenční sídlo českých premiérů – Kramářovu vilu. Prohlédli jsme si interiéry vily i přilehlou zahradu s nádherným výhledem na Prahu. Ocitli jsme se v místech, kde se setkávají významné osobnosti české i světové politické scény. Prohlídka byla doprovázena odborným výkladem průvodkyně, která nás seznámila s historií vily, s jejími původními majiteli Naděždou a Karlem Kramářovými, ale i s dnešním využití pro potřeby premiéra a vlády. (Pokračování textu…)

Návštěva 1.VC a 2.VC v Poslanecké sněmovně a Senátu

V pátek 10.června navštívili studenti 1. a 2. ročníku oboru veřejnosprávní činnost Parlament ČR. Měli možnost shlédnout prostory, které jsou využívány k jednáním, konferencím, schůzím a pro přijímání nejrůznějších delegací. Obdivovali krásu historických budov, ve kterých Senát a Poslanecká sněmovna sídlí a naslouchali zasvěcenému výkladu nejen o historii těchto nádherných míst, ale i o současném chodu obou institucí. Největším zážitkem byla možnost navštívit hlavní jednací sál a tiskové centrum (Pokračování textu…)

Odborná praxe – veřejnosprávní činnost

Žáci 2. ročníku oboru veřejnosprávní činnost se zúčastnili odborné praxe v rozsahu 3 týdnů v termínu od 9. 5. do 27. 5. 2022. Na praxi získali mnoho nových znalostí i zkušeností s výkonem práce. Místo, kde se rozhodli pracovat, si vybírali sami dle svého zájmu. Jednalo se zejména o městské nebo obecní úřady, okresní správu sociálního zabezpečení, hasičský záchranný sbor, státní okresní archiv, úřad práce, policii, advokátní kancelář, základní školu, atd. (Pokračování textu…)

Ústní maturitní zkouška – veřejnosprávní činnost

Ve dnech 23. – 25. května skládali čtvrťáci oboru veřejnosprávní činnost ústní část maturitní zkoušky. Odborná komise hodnotila znalosti maturantů z českého jazyka, anglického jazyka, práva a veřejné správy. Výslednými známkami z maturitní zkoušky maturanti mile překvapili a potěšili nejen sebe, ale i své rodiče a vyučující. Prokázali, že jsou velmi dobře připraveni do praxe i příp. k dalšímu studiu. (Pokračování textu…)

Praktické maturitní zkoušky – obor veřejnosprávní činnost

Jarní dny jsou tradičně pro studenty 4. ročníku středních škol ve znamení obav, napětí i očekávání. Nejinak tomu je u čtvrťáků oboru veřejnosprávní činnost. Psali písemné práce i didaktické testy z českého a cizího jazyka a skládali praktickou zkoušku formou komplexní odborné práce z práva a veřejné správy. Touto prací prokázali, že znají náš právní řád, umí se orientovat v zákonech a vyřeší konkrétní právní kauzy.  Důležitou součástí práce byla též znalost  působnosti orgánů státní správy a samosprávy a zpracování  právních písemností. V letošní odborné práci psali smlouvu o dílo, návrh na rozvod manželství a správní rozhodnutí. V oblasti výpočtů pak spočítali fiktivním klientům podporu v nezaměstnanosti, dovolenou, životní minimum a nároky na dávky státní sociální podpory.

Praktická maturitní práce nebyla vůbec jednoduchá, ale ukázala, že naši maturanti jsou dobře připraveni pro svou profesi i pro další studium na vysokých školách. (Pokračování textu…)

Projekty EU

Naše škola se stala partnerem projektu Středočeského kraje: Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje.

Logo IKAP

Projekt Do Evropy na zkušenou je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus.

Projekt Vzděláním ke kvalitě II je spolufinancován Evropskou unií.

Ve škole probíhá Doučování žáků škol – jako realizace národního plánu obnovy.

Škola je partnerem projektu DIGI učitel – CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/001235

Sociální partner školy

Katalog škol