fbpx

Home » Soutěže » Enersol

Category Archives: Enersol

Pro uchazeče

Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?


Přijímací řízení 2022

Byly aktualizovány podmínky přijímacího řízení pro školní rok 2022/23

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Úspěch v Třebíči

 Žáci a žákyně 2. ročníku zazářili v Třebíči  24. – 25. 3. na celostátní konferenci Enersol 2022. Karolína Blažková s prací Systém S.A.W.E.R. získala 5. místo v kategorii Enersol a inovace, Petr Kubánek a Bořek Zelenka v kategorii Enersol a praxe s prací Mořská energie obsadili 6. místo a Věra Štefanicová se Žanetou Ždychovou (Pokračování textu…)

ENERSOL

Reprezentační družstvo naší školyDo vzdělávacího projektu Enersol, zabývajícím se využíváním obnovitelných zdrojů energie a úsporami energie, se letos zapojilo rekordních 20 žáků a žákyň naší školy. Deset jich postoupilo a prezentovalo své práce před velkým publikem na krajské konferenci, která se konala 17. února pod osobní záštitou starosty Královského města Rakovníka PaedDr. Luďka Štíbra v Kulturním centru Rakovník.

Obsadili většinu předních míst (Pokračování textu…)

Krajská konference Enersol

Ve středu 13. února bojovalo 5 žákyň v Rakovníku se svými prezentacemi na téma – Vzduchotechnika ve škole, Bioplynové stanice, Tepelná čerpadla, Malá vodní elektrárna Pyskočely a Šetření vodou pro jedince a skupiny, za vydatné podpory svých spolužáků, o postup do celostátního kola.

(Pokračování textu…)

Celostátní konference Enersol – Plzeň

Letos reprezentovali naši školu v celostátním kole Enersolu tentokráte v Plzni 22.-23. 3. žáci druhého ročníku. Velmi zodpovědně se zhostili přípravy na vědomostní test a ve velké konkurenci vybojovali třetí místo. Oceněným pogratuloval osobně slavný fotbalový reprezentant Antonín Panenka. (Pokračování textu…)

Krajská konference Enersol 2018 – Rakovník

Žáci a žákyně převážně druhých ročníků opět velmi úspěšně a v hojném počtu reprezentovali naši školu na Krajské konferenci. V hlavní kategorii zvítězila naše studentka druhého ročníku. Ona i další 4 studenti postoupili do celostátního kola soutěže v Plzni. (Pokračování textu…)

Projekty EU

Naše škola se stala partnerem projektu Středočeského kraje: Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje.

Logo IKAP

Projekt Do Evropy na zkušenou je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus.

Projekt Vzděláním ke kvalitě II je spolufinancován Evropskou unií.

Ve škole probíhá Doučování žáků škol – jako realizace národního plánu obnovy.

Škola je partnerem projektu DIGI učitel – CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/001235

Sociální partner školy

Katalog škol