Další část maturitní zkoušky – didaktické testy

Minulý týden žáci 4. ročníku oborů praktická sestra, sociální činnost, veřejnosprávní činnost a asistent zubního technika, v rámci maturitních zkoušek, psali didaktické testy. Ve čtvrtek, 2. května ráno, absolvovali test z matematiky a odpoledne test z anglického jazyka. Test z anglického jazyka zahrnoval poslech, gramatiku, slovní zásobu a komunikační dovednosti. V pátek, 3. května, konali žáci test z českého jazyka a literatury. Byl zaměřený na základní jazykové a literární dovednosti tj. na ovládání pravidel pravopisu, analýzu textu, orientaci v české a světové literatuře a její aplikaci na konkrétní úryvek literárního díla. Všichni žáci měli příležitost ukázat své znalosti. Pevně věříme, že se didaktické testy žákům vydařily.