Enersol 2024

Naše škola se letos opět zapojila do projektu Enersol. Žáci během podzimu zpracovávali ekologická témata  – úsporu energie, využívání obnovitelných zdrojů energie, úsporu emisí v dopravě a hospodaření s vodou. Odevzdali 17 prací, na kterých se podílelo 22 žáků druhých ročníků (někteří pracovali ve dvojicích). Ve velké konkurenci průmyslových škol 8 z nich vybojovalo postup na Krajskou konferenci v Rakovníku, která proběhla v úterý 6.2. Zde ve třech kategoriích prezentovalo 14 žáků. Měli nelehký úkol – svoji práci prezentovat před plným sálem Tylova divadla v Rakovníku. Zhostili se toho velmi dobře. V kategorii Enersol a inovace zvítězila Amálie Dudová s prací Recyklace v ČR. S dalšími dvěma žáky naší školy, kteří obsadili postupová místa, se chystají na Celostátní konferenci do Pardubic.