Exkurze do dětského domova se školou

Žákyně 2. ročníku oboru sociální činnost se zúčastnily exkurze do školského koedukovaného zařízení Dětského domova se školou, střediska výchovné péče a základní školy Sedlec-Prčice. V úvodu exkurze si žákyně vyslechly krátkou přednášku, při které je pan ředitel Mgr. Stanislav Urban seznámil s historií dětského domova se školou. Další informace se týkaly už jen současnosti zařízení. Žákyním vysvětlil rozdíl mezi pojmy ústavní a ochranná výchova, předběžné opatření, dětský domov a dětský domov se školou, důvody k umístění dětí do institucionální péče a další. Hovořil o kapacitě zařízení, profesním složení pracovníků a velmi těžké práci všech zaměstnanců, kteří nahrazují dětem zanedbanou nebo neúplnou rodinnou péči. Paní sociální pracovnice provedla žákyně budovou školy, ukázala jim počítačové třídy, kabinety, výtvarný ateliér, dílny, cvičné kuchyňky, sborovny a také výuku v některých kmenových třídách. Žákyně viděly v budově školy i školní jídelnu, kuchyni, tělocvičnu a posilovnu. V areálu dětského domova se školou si prohlédly, co vše mohou děti a mladiství využívat v rámci odpoledních a víkendových aktivit – hřiště na kopanou, basketbalové a tenisové hřiště, skatepark, lanové centrum, dřevěné street work hřiště, doskočiště pro skok daleký a běžeckou dvou dráhu. Žákyně zaujalo, že sportovní vyžití dětí, je velkou prioritou tohoto zařízení. Na závěr exkurze žákyně navštívily samostatně stojící barevně odlišené dvojdomky, které slouží k ubytování dětí. Exkurze se všem zúčastněným velmi líbila a přispěla k dalšímu rozšíření vědomostí.