Exkurze do Domova Iváň

Poslední květnový den navštívily žákyně 3. ročníku oboru sociální činnost Domov Iváň, který se nachází v malebném údolí řeky Sázavy, nedaleko Městyse Rataje nad Sázavou. Zařízení se skládá ze dvou vzájemně propojených budov, z nichž jedna je vybavena osobním výtahem a je bezbariérově upravena. Domov je obklopen velkou zahradou. Žákyně si nejdříve od paní zástupkyně ředitele zařízení vyslechly velmi zajímavou přednášku o historii zařízení – vzniku a vývoji, kapacitě (60 klientů ženského i mužského pohlaví), poskytovaných službách (domov pro osoby se zdravotním postižením a podpora samostatného bydlení), účelu a cílech zařízení (péče a podpora osobám se zdravotním postižením). Poté si žákyně převzala sociální pracovnice, která je seznámila s cílovou skupinou klientů (osoby s mentálním či kombinovaným postižením nebo s chronickým duševním onemocněním), profesním složením pracovníků, metodami práce s klienty a konkrétně i s náplní práce sociální pracovnice v Domově Iváň. Nakonec si žákyně za doprovodu klientů prohlédly celý Domov a měly možnost vidět jeho vybavení a prostředí. Exkurze byla pro žákyně přínosnou zkušeností, která jim umožnila lépe pochopit práci a poslání této sociální služby.