Exkurze do Pečovatelské služby okresu Benešov

Žákyně 4. ročníku oboru sociální činnost navštívily Pečovatelskou službu okresu Benešov. Přivítala nás paní ředitelka a hned v úvodu informovala o historii této organizace. Poté žákyně seznámila se všemi službami, které organizace klientům nabízí. Hovořila o pečovatelské službě, středisku hygieny, nízkoprahovém denním centru, azylovém domě, noclehárně a terénních programech. Seniorům a zdravotně postiženým občanům je poskytována služba Taxík Maxík a k aktivizaci seniorů slouží Klub seniorů Posez. Žákyně měly možnost si prohlédnout Dům s pečovatelskou službou na Malém náměstí a navštívily i komplex služeb sociální prevence pro osoby bez přístřeší. Za velmi zajímavou a podnětnou exkurzi děkujeme nejen paní ředitelce, ale i pracovníkům noclehárny, azylového domu a nízkoprahového denního centra.