Exkurze do Rehabilitačního ústavu Kladruby

Žákyně 2. ročníku oboru sociální činnost navštívily rehabilitační ústav v Kladrubech. V úvodní přednášce se seznámily s problematikou poskytování péče klientům po úrazech a operacích pohybového a nervového aparátu. Následovala prohlídka celého areálu a jednotlivých pracovišť. Žákyně viděly, že rehabilitační léčba je uskutečňována v bezbariérovém prostředí, v komplexu budov vzájemně propojených systémem chodeb. Nachází se zde moderně vybavené cvičebny, velká a několik menších tělocvičen, bazén pro individuální fyzioterapii, dva bazény pro skupinová cvičení, plavecký bazén i fitness centrum. Žákyně si prohlédly oddělení hydroterapie, fyzikální terapie a ergoterapie (keramickou, výtvarnou, truhlářskou a svářečskou dílnu). Seznámily se s různými rehabilitačními pomůckami a navštívily i cvičný byt, který slouží k nácviku soběstačnosti. V závěru exkurze proběhla diskuze, ve které byl prostor pro konkrétní dotazy. Žákyně si z exkurze odnesly řadu nových, zajímavých informací.