Exkurze do Věznice Příbram

Dne 23. 10. navštívili studenti 4. ročníku oboru veřejnosprávní činnost v rámci výuky trestního práva Věznici v Příbrami. Výkon trestu odnětí  svobody zde vykonává cca 800 odsouzených mužů. Jde o věznici s ostrahou s nízkým, středním a vysokým  stupněm zabezpečení.

Po přísné vstupní kontrole jsme se v zasedací místnosti dozvěděli mnoho informací o vězeňství v ČR, organizační struktuře věznice, historii, typech věznic, denním režimu i odměnách a trestech vězňů. Poté nám byly předvedeny zbraně, které používají ozbrojené složky a mohli jsme si na sobě vzájemně vyzkoušet pouta, řetízky a pásy ke spoutání vězňů.

Další část exkurze se konala v přísně střežené části věznice. Vstoupili jsme do různých typů prázdných cel, usedli v místnosti, kde vězni přijímají návštěvy a viděli vycházkovou zónu. Nezapomenutelným zážitkem  bylo usednout do autobusu bez oken, který transportuje pod dohledem vězeňské stráže a cvičeného psa najednou až 40 vězňů k soudům či do jiných věznic. Na závěr exkurze  nám psovod připravil ukázku obedience a hledáním drog a my žasli nad poslušností služebních psů.

Moc děkujeme všem, kteří se nám během dopoledne věnovali, zejména Mgr. Rampasovi, který pro nás celou exkurzi připravil.