Exkurze na matriku – 1.VS

Žáci 1. ročníku oboru veřejnosprávní činnost navštívili Městský úřad v Benešově, odbor správních agend. Seznámili se s vedením matrik. Dozvěděli se informace o narození občanů, uzavření manželství a úmrtí. Zjistili také, jaká jména dnes dávají rodiče svým dětem, kdy je možné změnit příjmení, jaké údaje obsahují zápisy v matričních knihách. Měli spoustu zvídavých otázek, na které ji matrikářky trpělivě odpovídaly. Všichni si mohli prohlédnout různé formuláře, ale asi nejvíce všechny zaujaly staré matriční knihy, které se uchovávají řadu let. Jinak už vypadají nové knihy, ve kterých si žáci mohli najít zápisy o svém narození. Celá akce se vydařila a děkujeme úřednicím za zajímavé dopoledne.