Interaktivní workshop k problematice demence

Studenti 2. a 3. ročníků oboru sociální činnost se zúčastnili workshopu a osvětové besedy k problematice demence, kterou uspořádala organizace Dementia. Žáci se seznámili s celkovou problematikou života člověka s demencí, dozvěděli se například, jaké jsou projevy a formy onemocnění, jak takový člověk vnímá běžný život, jak s ním správně a vhodně komunikovat, jaké jsou možnosti léčby aj. Součástí programu byla i mobilní interaktivní hra na tabletech a řešení různých úkolů a testů, které měly studentům přiblížit, co člověk s demencí prožívá
a jak se cítí v počátcích své nemoci.