Klinika dětské chirurgie a traumatologie FTN- exkurze 3.PS

Studenti 3. PS absolvovali exkurzi na Klinice dětské chirurgie a traumatologie Thomayerovy nemocnice v Praze. Velmi zajímavou přednášku o specifikách dětských zlomenin a jejich léčbě včetně rehabilitace si pro studenty připravil odb as. MUDr. Martin Čepelík. Dále studenty po dětském oddělení provedla staniční sestra Ivana Šímová a nově zrekonstruované oddělení dětské traumatologie jim ukázala staniční sestra Kateřina Špundová. Studentům se exkurze moc líbila a tímto děkujeme kolektivu KDCHT.