Maturitní okruhy z odborných předmětů pro obor:

Asistent zubního technika

Studijní obor       53-44-M/03          Asistent zubního technika

Povinné zkoušky:

  • stomatologická protetika a stomatologie – ústní zkouška
  • protetická technologie – ústní zkouška
  • obě ústní zkoušky – 15 minut příprava, 15 minut zkouška
  • zhotovování stomatologických protéz – praktická zkouška – až třídenní, maximální délka 420 minut v jednom dni

Nabídka předmětů pro nepovinné zkoušky:

  • cizí jazyk, matematika (v případě, že nejsou součástí společné části)

Odborné předměty

Protetická technologie

Stomatologická protetika a Stomatologie

Zhotovování stomatologických protéz