Maturitní okruhy z odborných předmětů pro obor:

Praktická sestra

Studijní obor      53-41-M/03          Praktická sestra

Povinné zkoušky:

  • ošetřovatelství – ústní zkouška (15 minut příprava, 15 minut zkouška)
  • psychologie – ústní zkouška (15 minut příprava, 15 minut zkouška)
  • ošetřování nemocných – praktická zkouška – jednodenní – maximální délka 420 minut

Nabídka předmětů pro nepovinné zkoušky:

  • cizí jazyk, matematika (v případě, že nejsou součástí společné části), somatologie

 Odborné předměty

Maturitní témata – Ošetřovatelství

Maturitní témata – Psychologie

Maturitní témata – Ošetřování nemocných

Nepovinný předmět: Somatologie

Maturitní okruhy – somatologie