fbpx

Home » Maturita » Maturitní témata » Společné předměty – ČJ, AJ

Pro uchazeče

Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

Přijímací řízení 2021

Dny otevřených dveří

proběhly online, pokud máte ještě zájem o další informace o škole, můžete psát na školní e-mail: sosbn@sosbn.cz nebo zavolat na číslo: 317 723 084.

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Společné předměty – ČJ, AJ

Informace o zkouškách z předmětů společných všem oborům:

Český jazyk

Seznam literárních děl

Český jazyk a literatura

 • jedna zkouška – ústní
 • zachovává obdobné znaky jako v minulých letech

Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

 • pracovní listy vychází ze školního seznamu literárních děl (min. 60)

Kritéria pro výběr literárních děl do žákovského seznamu

 • celkem 20 literárních děl
 • minimálně 2 literární díla – próza, poezie, drama
 • minimálně 2 literární díla – světová a česká literatura do konce 18. století
 • minimálně 3 literární díla – světová a česká literatura 19. století
 • minimálně 4 literární díla – světová literatura 20. a 21. století
 • minimálně 5 literárních děl – česká literatura 20. a 21. století

 

 • vlastní seznam literárních děl žák odevzdá do 31. 3. 2021 (pro podzimní termín do 30. 6. 2021). Pokud žák neodevzdá vlastní seznam literárních děl ve stanoveném termínu, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům školního maturitního seznamu.
 • před zahájením ústní zkoušky si žák losuje číslo pracovního listu
 • délka zkoušky: 20 – minut příprava k ústní zkoušce, 15 minut – ústní zkouška
 • forma zkoušky: řízený rozhovor s využitím pracovního listu obsahující úryvek (či úryvky) z konkrétního literárního díla, součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání MZ

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání MZ mají podle závažnosti svého znevýhodnění právo na úpravu prostředí, navýšení časového limitu, obsahové a formální úpravy zadání zkoušek společné a profilové části, odlišnosti v hodnocení, použití kompenzačních pomůcek v souladu s doporučením.

Uzpůsobené podmínky stanovené pro konání ústních zkoušek a písemných prací z jazyků ve společné části se od jarního zkušebního období 2021 aplikují na konání těchto zkoušek v profilové části.

Cizí jazyk

 • jedna zkouška – ústní
 • zachovává obdobné znaky jako v minulých letech

Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

 • před zahájením ústní zkoušky si žák losuje jedno z 20 témat
 • délka zkoušky: 20 – minut příprava k ústní zkoušce, 15 minut – ústní zkouška
 • forma zkoušky: řízený rozhovor s využitím pracovního listu obsahujícího zadání ke konkrétnímu tématu, součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného vzdělávání

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání MZ

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání MZ mají podle závažnosti svého znevýhodnění právo na úpravu prostředí, navýšení časového limitu, obsahové a formální úpravy zadání zkoušek společné a profilové části, odlišnosti v hodnocení, použití kompenzačních pomůcek v souladu s doporučením.

Uzpůsobené podmínky stanovené pro konání ústních zkoušek a písemných prací z jazyků ve společné části se od jarního zkušebního období 2021 aplikují na konání těchto zkoušek v profilové části.

 Nahrazující zkouška z cizího jazyka

Zkoušku z cizího jazyka, ke které se žák přihlásil, lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládajícím jazykové znalosti žáka na jazykové úrovni nejméně B1 podle SERR. Nahradit lze profilovou část maturitní zkoušky z cizího jazyka, tj. písemnou práci a ústní zkoušku navázanou na konání didaktického testu, didaktický test ve společné části žák koná vždy.

Projekty EU

Naše škola se stala partnerem projektu Středočeského kraje: Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje.

Logo IKAP

Projekt Do Evropy na zkušenou je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus.

Projekt Vzděláním ke kvalitě II je spolufinancován Evropskou unií.

Škola je partnerem projektu DIGI učitel – CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/001235

Sociální partner školy

Katalog škol