fbpx

Home » Maturita » Organizace maturitní zkoušky

Pro uchazeče

Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

Přijímací řízení 2021

Dny otevřených dveří

proběhly online, pokud máte ještě zájem o další informace o škole, můžete psát na školní e-mail: sosbn@sosbn.cz nebo zavolat na číslo: 317 723 084.

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Organizace maturitní zkoušky

Maturitní zkouška v roce 2021

Maturitní zkoušky – termíny

Společná část

Didaktické testy – 24. – 26. 5. 2021

4. VC

Praktická – Odborná písemná práce – 28. 4. 2021 – beze změny, ústní – od 1. 6. 2021

4 ZA

Praktická – od 10. 5. 2021, ústní – od 7. 6. 2021

4 ZT

Praktická – od 17. 5. 2021, ústní – od 1. 6. 2021

Shrnutí nejdůležitějších změn – stav k 15. 3. 2021

Společná část MZ – didaktické testy

 • 24.– 26. 5. 2021
 • prodloužení času – ČJL – 85 minut; AJ – 110 minut
 • mimořádný termín: 7. – 9. 7. 2021 (nemoc COVID-19 nebo nařízená karanténa v řádném termínu)
 • Didaktický test nemusí konat žáci posledního ročníku zdravotnických oborů denní formy vzdělávání, kteří potvrdí, že v období od 12. 10. 2020 do 17. 5. 2021 odpracovali nejméně 160 hodin v OOP uvedených zařízeních
 • Nově (platí od 28. 4. 2021) – kdo je přihlášen k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období 2021, získává navíc jednu možnost opravné zkoušky ke každému didaktickému testu, ke kterému je přihlášen. Kdo je ve školním roce 2020/2021 v posledním ročníku středního vzdělání s maturitní zkouškou, má zvýšen počet opravných zkoušek na tři z každé zkoušky.
 • Kdo je přihlášen ke konání společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021 a u této zkoušky neuspěl nebo se z ní omluvil, může konat opravnou nebo náhradní zkoušku v mimořádném termínu.

Profilová část – ústní zkoušky z ČJL a AJ

 • žáci posledního ročníku (2020/2021) všech oborů nemusí konat povinnou zkoušku, kterou si zvolili ve společné části
 • tuto zkoušku mohou konat ti žáci, kteří svůj záměr písemně sdělí ředitelce školy do 30. 4. 2021 – potom se hodnocení započítává do celkového hodnocení maturitní zkoušky a uvádí se na vysvědčení o maturitní zkoušce, s výjimkou případu, kdy žák zkoušku nevykonal úspěšně nebo ji nekonal
 • termín pro odevzdání žákovského seznamu literárních děl – 30. 4. 2021

Praktická zkouška

 • Nově (platí od 28. 4. 2021) – kdo je přihlášen ke konání praktické zkoušky v jarním zkušebním období, má navýšen počet opravných termínů o jeden.
 • Kdo je ve školním roce 2020/2021 v posledním ročníku středního vzdělání s maturitní zkouškou, má zvýšen počet opravných zkoušek praktické zkoušky na tři z každé zkoušky.

Dodatek – 28. 4. 2021

Tipy na přípravu k maturitní zkoušce

Dáme to! – videa k didaktickým testům

Procvičovací testy na webu CERMAT a v mobilní aplikaci České školní inspekce – App Store, Google play a Windows Store

Organizace maturitní zkoušky (za běžných podmínek)

Společná část Profilová část
Povinné zkoušky

 • český jazyk a literatura
 • cizí jazyk nebo matematika

Forma zkoušky:

 • didaktický test
Povinné zkoušky

 • český jazyk a literatura
 • cizí jazyk (pokud si jej žák zvolil ve společné části

Forma zkoušky:

 • ústní zkouška
  3 povinné zkoušky

 • vycházejí z ŠVP

Forma zkoušky

 • praktická zkouška
 • ústní zkoušky
maximálně 2 nepovinné zkoušky z nabídky

 • cizí jazyk
 • matematika
 • matematika rozšiřující
maximálně 2 nepovinné zkoušky

 • nabídku stanovuje ředitel školy

Zkoušky společné části

Společná část se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky z cizího jazyka, nebo matematiky. Od školního roku 2020/2021 se zkoušky konají pouze formou didaktického testu.

Hodnocení didaktického testu: „uspěl“/ „neuspěl“

Český jazyk a literatura

Didaktický test z českého jazyka a literatury bude trvat 85 minut, žákovi podle § 20 odst. 4 věty třetí školského zákona (osoba vzdělávající se v zahraničí) se na jeho žádost prodlužuje doba konání didaktického testu o 30 minut a má možnost použít překladový slovník.

Cizí jazyk

Didaktický test z cizího jazyka bude trvat 110 minut (z toho 40 minut poslechová část testu a 70 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti).

Matematika

Délka zkoušky: 135 minut, žákovi podle § 20 odst. 4 věty třetí školského zákona (osoba vzdělávající se v zahraničí) se na jeho žádost prodlužuje doba konání didaktického testu o 10 minut a má možnost použít překladový slovník

Další informace o konání maturitních zkoušek najdete na webových stránkách organizace CERMAT.

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání MZ

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání MZ mají podle závažnosti svého znevýhodnění právo na úpravu prostředí, navýšení časového limitu, obsahové a formální úpravy zadání zkoušek společné a profilové části, odlišnosti v hodnocení, použití kompenzačních pomůcek v souladu s doporučením.

Uzpůsobené podmínky stanovené pro konání ústních zkoušek a písemných prací z jazyků ve společné části se od jarního zkušebního období 2021 aplikují na konání těchto zkoušek v profilové části.

Projekty EU

Naše škola se stala partnerem projektu Středočeského kraje: Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje.

Logo IKAP

Projekt Do Evropy na zkušenou je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus.

Projekt Vzděláním ke kvalitě II je spolufinancován Evropskou unií.

Škola je partnerem projektu DIGI učitel – CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/001235

Sociální partner školy

Katalog škol