Maturitní zkouška v roce 2024

Společná část Profilová část
Povinné zkoušky

 • český jazyk a literatura
 • cizí jazyk nebo matematika

Forma zkoušky:

 • didaktický test
Povinné zkoušky

 • český jazyk a literatura
 • cizí jazyk (pokud si jej žák zvolil ve společné části

Forma zkoušky

 • písemná práce (40 %)
 • ústní zkouška (60 %)
3 povinné zkoušky

 • vycházejí z ŠVP

Forma zkoušky

 • 1 praktická zkouška
 • 2 ústní zkoušky
maximálně 2 nepovinné zkoušky z nabídky

 • cizí jazyk
 • matematika
 • matematika rozšiřující
maximálně 2 nepovinné zkoušky

 • nabídku stanovuje ředitel školy

Další informace o konání maturitních zkoušek najdete na webových stránkách organizace CERMAT.

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání MZ

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání MZ mají podle závažnosti svého znevýhodnění právo na úpravu prostředí, navýšení časového limitu, obsahové a formální úpravy zadání zkoušek společné a profilové části, odlišnosti v hodnocení, použití kompenzačních pomůcek v souladu s doporučením.

Uzpůsobené podmínky stanovené pro konání ústních zkoušek a písemných prací z jazyků ve společné části se od jarního zkušebního období 2021 aplikují na konání těchto zkoušek v profilové části.

Tipy na přípravu k maturitní zkoušce

Dáme to! – videa k didaktickým testům

Procvičovací testy na webu CERMAT a v mobilní aplikaci České školní inspekce – App Store, Google play a Windows Store

Benešov 30. srpna 2023

Mgr. Regina Komárková, MBA v. r.

ředitelka