Home » Maturita » Organizace maturitní zkoušky

Dny otevřených dveří
 • Středa 12. 12. 2018
 • Čtvrtek 10. 1. 2019
 • Pondělí 28. 1. 2019
 • vždy od 14 do 17 hodin
Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Organizace maturitní zkoušky

Společná část Profilová část
2 povinné zkoušky

 • český jazyk a literatura
 • cizí jazyk nebo matematika
2 – 3 povinné zkoušky

 • stanovuje rámcový vzdělávací program nebo ředitel školy

 

maximálně 2 nepovinné zkoušky z nabídky

 • cizí jazyk
 • matematika
maximálně 2 nepovinné zkoušky

 • nabídku stanovuje ředitel školy

 

Společná část MZ

Obsah odpovídá platným katalogům požadavků.

Forma konání zkoušek:

 • český jazyk a literatura – zkouška komplexní, skládá se ze 3 dílčích zkoušek (didaktický test, písemná práce a ústní zkouška)
 • cizí jazyk – zkouška komplexní, skládá se ze 3 dílčích zkoušek (didaktický test, písemná práce a ústní zkouška)
 •  matematika – didaktický test

Aktuální informace ke společné části maturitní zkoušky jsou k dispozici na stránkách Nová maturita

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání dává maturantům k dispozici další příručku, v níž žáci naleznou ucelené informace k maturitní zkoušce jaro 2018, její organizaci i hodnocení. Žákovský průvodce obsahuje mj. nejčastější chyby, kterých se maturanti při jednotlivých zkouškách dopouštějí, a poskytuje řadu doporučení, na co si dát v průběhu maturitní zkoušky pozor.

Žákovský průvodce ke stažení

Kritéria hodnocení maturitní zkoušky

 

Projekt

Projekt Vzděláním ke kvalitě je spolufinancován Evropskou unií.

Sociální partner školy