Mezinárodní den památek UNESCO – exkurze do Prahy

Mezinárodní den památek navrhla Mezinárodní rada pro památky a sídla v roce 1982 a o rok později se UNESCO usneslo na termínu 18. dubna. Tento den si připomínáme význam kulturního dědictví a potřebu jeho ochrany pro další generace. My, studenti 3. ročníku oboru veřejnosprávní činnost, jsme tento den oslavili návštěvou historického centra Prahy, které je nejznámější městskou památkovou rezervací v ČR. Na Seznam světového dědictví UNESCO bylo zapsáno v roce 1992. Viděli jsme Orloj, Hradčany, Karlův most, Malou Stranu. Ke všem památkám jsme si připravili krátké povídání, ve kterém jsme spolužákům anglicky řekli, kdy byla památka postavena a jakou má historii.