Na návštěvě v terapeutické komunitě

Žákyně 4. ročníku oboru sociální činnost navštívily Terapeutickou komunitu v Mníšku pod Brdy. Po příjezdu do zařízení se skupiny ujal jeden z psychoterapeutů a informoval žákyně o historii zařízení. Zmínil, že rozlehlý areál (14 hektarů) sloužil dříve jako základna protiletadlové raketové základny. V současné době je využívaný pro účely léčby drogově závislých. Kromě klientů závislých na alkoholu, drogách, hazardu, lécích a počítačových hrách se zde léčí i klienti s duální diagnózou (závislost a duševní onemocnění). Přednášející hovořil o programu léčby, který je postavený na principu intenzivního soužití a péče o společné prostředí. Klienti a klientky přijímají postupně v průběhu léčby větší míru odpovědnosti za chod komunity i za druhé. Ucelený terapeutický přístup se skládá z psychoterapie, pracovní terapie, práce s rodinou, zátěžových výjezdů a arteterapie. Žákyně v průběhu povídání měly možnost klást dotazy a ptát se na skutečnosti, které je v souvislosti s terapeutickou komunitou a klienty zajímaly. Prohlédly si pokoje klientů, jídelnu, společné prostory a dílny na arteterapie. Prošly se i po areálu, kde viděly klienty, kteří zrovna krmili hospodářská zvířata (v rámci pracovní terapie). Žákyně zaujala farma, kde mohly vidět domácí hospodářská zvířata a některé si zkusily nakrmit i malá mláďata kozy. V areálu viděly také skleník, bazén a jeden z protiletadlových krytů slouží jako prostor pro divadlo. Pro žákyně byla exkurze do terapeutické komunity nezapomenutelným zážitkem. Měly možnost vidět a slyšet příběhy klientů, pro které je “kompletní rekonstrukce života”, v podobě ročního pobytu v terapeutické komunitě, často jedinou možností, jak porazit závislost.