Návštěva Mateřské školy Vorlina ve Vlašimi

Žákyně 4. ročníku oboru sociální činnost navštívily 6. října 2023 modrou třídu Mateřské školy Vorlina ve Vlašimi. Tato třída nabízí rodičům a jejich dětem alternativní výchovu a vzdělávání, pracuje s prvky a principy montessori pedagogiky. Žákyně měly možnost pozorovat děti při hře s montessori pomůckami, a některé z nich si samy vyzkoušely. Velmi zajímavé bylo sledovat děti při aktivitách na elipse – zejména chůzi dětí po elipse, kde se děti touto činností zklidnily. Poté nám zazpívaly písničky, přednesly básničky o podzimu a předvedly nám, jak umí tvořit slova od písmen p, k a s. Po činnostech na elipse děti spěchaly na zahradu, která jim nabízí množství herních aktivit – klouzačku, prolézačku, houpačku, pískoviště, ale i netradiční prvky např. maringotku, altán, bylinkové záhony, hmyzí domeček, vrbové tunely a ohniště. Na závěr si jedna z paní učitelek připravila pro naše žákyně malý program o montessori pedagogice, a i žákyně si mohly vyzkoušet chůzi po elipse a otestovat si tak svoji trpělivost. Návštěva mateřské školy se žákyním velmi líbila.