Návštěva terapeutické komunity Karlov

Žákyně 4. ročníku oboru sociální činnost navštívily terapeutickou komunitu pro drogově závislé Karlov, Smetanova Lhota. Po příjezdu do zařízení se skupiny ujal jeden z klientů, který žákyně seznámil s prostředím komunity. Provedl je ubytovacím zařízením, společnými prostory a dalšími aktivitami, které jsou součástí programu léčby. Žákyně se prošly po rozsáhlém areálu, kde viděly v rámci pracovní terapie krmení hospodářských zvířat (chovají skot, drůbež a králíky) a práci na zahradě (některé klientky pracovaly na záhonech jahod a česneku). Dále se o skupinu staral jeden z psychoterapeutů. Přednášel o programu léčby, který je postavený na principu intenzivního soužití a péče o společné prostředí. Klienti a klientky přijímají postupně v průběhu léčby větší míru odpovědnosti za chod komunity a za druhé. Ucelený psychoterapeutický přístup se skládá z psychoterapie, pracovní terapie, práce s rodinou, zátěžových výjezdů a arteterapie. Na závěr exkurze mezi žákyně zavítali další dva klienti, kteří měli odvahu sdílet své osobní příběhy a zkušenosti s léčbou. Žákyně v průběhu povídání měly možnost klást dotazy a ptát se na skutečnosti, které je v souvislosti s terapeutickou komunitou a klienty zajímaly. Pro žákyně byla tato exkurze nezapomenutelným zážitkem. Měly možnost slyšet příběhy klientů, pro které je terapeutická komunita Karlov místem, jenž poskytuje klientům a klientkám podporu na cestě zotavení a často je jedinou možností, jak závislost porazit.