Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Rubriky

Maturita

Způsob ukončení vzdělávání

Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou. Dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Konání maturitní zkoušky se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., (školským zákonem) v platném znění a příslušným prováděcím předpisem.

Žák může konat maturitní zkoušku, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání. Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Strukturu i obsah společné i profilové části určuje zákon č.561/2004 Sb., v platném znění. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, pokud úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.

Společná část maturitní zkoušky se skládá ze dvou povinných zkoušek:

  • českého jazyka a literatury
  • cizího jazyka (anglického nebo německého) nebo matematiky
  • dále může žák konat maximálně dvě nepovinné zkoušky z dané nabídky předmětů

Povinné zkoušky koná žák  dle svého svobodného rozhodnutí. Pro úspěšné složení společné části maturitní zkoušky musí žák uspět u povinných zkoušek společné části.

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze tří povinných zkoušek:

  • zhotovování stomatologických protéz – praktická maturitní zkouška
  • protetická technologie – ústní maturitní zkouška
  • stomatologická protetika a stomatologie – ústní maturitní zkouška

Nepovinná zkouška:

  • matematika – ústní maturitní zkouška (pokud maturují ve společné části z cizího jazyka)
  • anglický jazyk – ústní maturitní zkouška (pokud maturují ve společné části z matematiky)

Logo školy

Zřizovatel školy

Projekt

Projekt Vzděláním ke kvalitě je spolufinancován Evropskou unií.

Sociální partner školy

RSS

Nastavte si RSS kanál příspěvků z našeho webu a nepřijdete o zajímavé informace o dění ve škole

Návod