Pro uchazeče
 • 4. 11. 2019
 • od 10 do 15 hodin

 • 12. 12. 2019
 • od 14 do 17 hodin

 • 14. 1. 2020
 • od 14 do 17 hodin

  Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

  Zřizovatel školy

  Logo školy

  Škola udržitelného rozvoje

  Certifikat

  Uplatnění

  Absolvent našeho oboru pracuje v zubní laboratoři pod odborným dohledem, v současné době nemáme žádné absolventy na úřadu práce.

  Uplatnění absolventa v praxi

  • na stomatologických pracovištích nemocnic a klinik
  • ve státních i v privátních zubních laboratořích.
  • ve výzkumných ústavech
  • ve výrobě a v obchodech příslušného zaměření
  • zubní instrumentářka (po absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu)

  Odborné kompetence absolventa

  • zhotovovat zubní náhrady a ortodontické pomůcky a další stomatologické výrobky
  • provádět opravy zubních náhrad a ortodontických pomůcek a dalších stomatologických výrobků
  • zpracovávat hlavní a pomocné materiály užívané v zubním lékařství
  • obsluhovat zdravotnické přístroje a ostatní zařízení zubní laboratoře, včetně jejich údržby
  • znát zásady poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázat poskytnout první pomoc

  Možnosti dalšího studia

  Vyšší odborné školy:

  • Diplomovaný zubní technik (absolvent může pracovat samostatně)
  • Diplomovaná dentální hygienistka

  Vysoké školy

  • Ortotik, protetik

  Projekt

  Projekt Vzděláním ke kvalitě je spolufinancován Evropskou unií.

  Sociální partner školy

  Katalog škol