Absolvent našeho oboru pracuje v zubní laboratoři pod odborným dohledem, v současné době nemáme žádné absolventy na úřadu práce.

Uplatnění absolventa v praxi

 • na stomatologických pracovištích nemocnic a klinik
 • ve státních i v privátních zubních laboratořích.
 • ve výzkumných ústavech
 • ve výrobě a v obchodech příslušného zaměření
 • zubní instrumentářka (po absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu)

Odborné kompetence absolventa

 • zhotovovat zubní náhrady a ortodontické pomůcky a další stomatologické výrobky
 • provádět opravy zubních náhrad a ortodontických pomůcek a dalších stomatologických výrobků
 • zpracovávat hlavní a pomocné materiály užívané v zubním lékařství
 • obsluhovat zdravotnické přístroje a ostatní zařízení zubní laboratoře, včetně jejich údržby
 • znát zásady poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázat poskytnout první pomoc

Možnosti dalšího studia

Vyšší odborné školy:

 • Diplomovaný zubní technik (absolvent může pracovat samostatně)
 • Diplomovaná dentální hygienistka

Vysoké školy

 • Ortotik, protetik