Pro uchazeče
 • 4. 11. 2019
 • od 10 do 15 hodin

 • 12. 12. 2019
 • od 14 do 17 hodin

 • 14. 1. 2020
 • od 14 do 17 hodin

  Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

  Zřizovatel školy

  Logo školy

  Škola udržitelného rozvoje

  Certifikat

  Maturita

  Způsob ukončení vzdělávání, stupeň dosaženého vzdělání a potvrzení dosaženého vzdělání

   Vzdělávání je ukončeno po absolvování čtyřletého denního studia maturitní zkouškou, která se připravuje a organizuje podle školského zákona a příslušných prováděcích předpisů. Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části.

  Úspěšný absolvent získá střední vzdělání s maturitní zkouškou. Dokladem o něm je vysvědčení o maturitní zkoušce.

  Úspěšné složení maturitní zkoušky a získání maturitního vysvědčení umožňuje absolventovi ucházet se o studium navazujících studijních vzdělávacích programů na vyšších odborných školách, vysokých školách, případně na jazykových školách nebo úspěšně vykonávat zaměstnání. Absolvent je připraven prohlubovat si specifické znalosti v oboru různými školeními a kurzy.

  1. Společná část

  Povinné zkoušky

  • z českého jazyka a literatury
  • z cizího jazyka nebo z matematiky

  Na naší škole je možné konat maturitní zkoušku z anglického, nebo německého jazyka.

  Druhou povinnou zkoušku si vybírá žák  podle svého svobodného rozhodnutí, které vyjádří v přihlášce k maturitní zkoušce.

  Žák si může zvolit maximálně 2  nepovinné zkoušky dle nabídky platné školské legislativy.

  2. Profilová část

  Maturitní zkouška se koná ze 3 povinných zkoušek

  • sociální politika a služby – ústní zkouška
  • pedagogika a sociální péče – ústní zkouška
  • odborná písemná práce – písemná zkouška – znalostní test z předmětů sociální politika a služby, pedagogika, sociální péče, praktické výpočty za předmětů sociální politika a služby, orientace v právních předpisech, sociální, pedagogická a psychologická analýza situace klienta

  Nabídka předmětů pro nepovinné zkoušky:

  • cizí jazyk, matematika (v případě, že nejsou součástí společné části)
  • psychologie
  • právo
  • zdravotní nauka

  Písemná zkouška trvá celkem 5 hodin a je složena z předmětů, z kterých žák koná ústní zkoušky. Práce má část teoretickou a praktickou. Žák využívá také znalosti a dovednosti z informačních a komunikačních technologií – část písemné práce zpracovává na osobním počítači.

  Ústní zkoušky z výše uvedených předmětů obsahují minimálně 20 a maximálně 30 témat, z nichž jedno si žák vylosuje. Příprava na zkoušku trvá 15 minut a vlastní zkouška také 15 minut.

  Žák může vykonat také maximálně 2 nepovinné zkoušky z předmětů stanovených ředitelkou školy.

  Projekt

  Projekt Vzděláním ke kvalitě je spolufinancován Evropskou unií.

  Sociální partner školy

  Katalog škol