Pro uchazeče
 • 4. 11. 2019
 • od 10 do 15 hodin

 • 12. 12. 2019
 • od 14 do 17 hodin

 • 14. 1. 2020
 • od 14 do 17 hodin

  Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

  Zřizovatel školy

  Logo školy

  Škola udržitelného rozvoje

  Certifikat

  Uplatnění

  Pracovní uplatnění absolventa oboru Sociální činnost

   

  • pracovník sociálních služeb v ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách
   • kojenecké ústavy, dětské domovy
   • diagnostické ústavy,
   • ústavy pro handicapované, pro seniory
  • uplatní se také v rámci řízení a organizování sociálních služeb
  • administrativní pracovník ve státní správě a samosprávě
   • OSSZ, ČSSZ
   • odbory sociální péče obecních a krajských úřadů
  • Absolvent získá odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu podle přílohy č. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.
  • Absolvent může dále studovat na vyšších odborných školách a vysokých školách.

  Odborné kompetence absolventa

  • poskytuje přímou pomoc klientům sociálních služeb v rezidentském i domácím prostředí
  • podporuje soběstačnost klientů a jejich sociální aktivizaci
  • pomáhá klientům aktivně využívat volný čas
  • dokáže vybrat správnou sociální pomoc potřebným lidem
  • pracuje s právními normami a orientuje se v rodinném právu a v sociálním zabezpečení
  • zajišťuje samostatně péči o dítě do tří let věku v denním režimu
  • zpracovává administrativní písemnosti a pracovní dokumenty

  Možnosti dalšího studia

  Vyšší odborné školy

  • Sociální práce
  • Sociální pedagogika
  • Speciální pedagogika

  Vysoké školy

  • Sociální práce
  • Zdravotně sociální pracovník
  • Sociální patologie a prevence
  • Sociální komunikace
  • Sociální a charitativní práce
  • Sociální práce ve veřejné správě
  • Speciální pedagogika – vychovatelství

  Projekt

  Projekt Vzděláním ke kvalitě je spolufinancován Evropskou unií.

  Sociální partner školy

  Katalog škol