Pracovní uplatnění absolventa oboru Sociální činnost

 

 • pracovník sociálních služeb v ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách
  • kojenecké ústavy, dětské domovy
  • diagnostické ústavy,
  • ústavy pro handicapované, pro seniory
 • uplatní se také v rámci řízení a organizování sociálních služeb
 • administrativní pracovník ve státní správě a samosprávě
  • OSSZ, ČSSZ
  • odbory sociální péče obecních a krajských úřadů
 • Absolvent získá odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu podle přílohy č. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.
 • Absolvent může dále studovat na vyšších odborných školách a vysokých školách.

Odborné kompetence absolventa

 • poskytuje přímou pomoc klientům sociálních služeb v rezidentském i domácím prostředí
 • podporuje soběstačnost klientů a jejich sociální aktivizaci
 • pomáhá klientům aktivně využívat volný čas
 • dokáže vybrat správnou sociální pomoc potřebným lidem
 • pracuje s právními normami a orientuje se v rodinném právu a v sociálním zabezpečení
 • zajišťuje samostatně péči o dítě do tří let věku v denním režimu
 • zpracovává administrativní písemnosti a pracovní dokumenty

Možnosti dalšího studia

Vyšší odborné školy

 • Sociální práce
 • Sociální pedagogika
 • Speciální pedagogika

Vysoké školy

 • Sociální práce
 • Zdravotně sociální pracovník
 • Sociální patologie a prevence
 • Sociální komunikace
 • Sociální a charitativní práce
 • Sociální práce ve veřejné správě
 • Speciální pedagogika – vychovatelství