Pro uchazeče

Dny otevřených dveří již skončily, ale pokud máte zájem školu navštívit, kontaktujte nás.
Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Uplatnění

Pracovní uplatnění absolventa oboru Sociální činnost

 

 • pracovník sociálních služeb v ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách
  • kojenecké ústavy, dětské domovy
  • diagnostické ústavy,
  • ústavy pro handicapované, pro seniory
 • uplatní se také v rámci řízení a organizování sociálních služeb
 • administrativní pracovník ve státní správě a samosprávě
  • OSSZ, ČSSZ
  • odbory sociální péče obecních a krajských úřadů
 • Absolvent získá odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu podle přílohy č. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.
 • Absolvent může dále studovat na vyšších odborných školách a vysokých školách.

Odborné kompetence absolventa

 • poskytuje přímou pomoc klientům sociálních služeb v rezidentském i domácím prostředí
 • podporuje soběstačnost klientů a jejich sociální aktivizaci
 • pomáhá klientům aktivně využívat volný čas
 • dokáže vybrat správnou sociální pomoc potřebným lidem
 • pracuje s právními normami a orientuje se v rodinném právu a v sociálním zabezpečení
 • zajišťuje samostatně péči o dítě do tří let věku v denním režimu
 • zpracovává administrativní písemnosti a pracovní dokumenty

Možnosti dalšího studia

Vyšší odborné školy

 • Sociální práce
 • Sociální pedagogika
 • Speciální pedagogika

Vysoké školy

 • Sociální práce
 • Zdravotně sociální pracovník
 • Sociální patologie a prevence
 • Sociální komunikace
 • Sociální a charitativní práce
 • Sociální práce ve veřejné správě
 • Speciální pedagogika – vychovatelství

Projekt

Projekt Vzděláním ke kvalitě je spolufinancován Evropskou unií.

Sociální partner školy

Katalog škol