Home » Obory vzdělání » Veřejnosprávní činnost » Obor Veřejnosprávní činnost

Pro uchazeče

na naší škole již proběhly. Ale pokud máte zájem, můžete si domluvit návštěvu.

Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Obor Veřejnosprávní činnost

 • Chceš pracovat ve státní správě, na obecním či městském úřadu, magistrátu či v advokátní kanceláři?
 • Toužíš být úředníkem, celníkem, policistou, matrikářkou či administrativní pracovnicí u soudu?
 • Láká tě pracovat s lidmi a řešit jejich problémy?
 • Chceš mít jistý plat, delší dovolenou, najít dobře uplatnění na trhu práce?

Ohlédnutí za rokem Veřejné správy

Naučíš se:

 • pracovat s právními normami
 • řešit právní případy
 • psát smlouvy, právní a správní písemnosti
 • kultivovaně komunikovat s lidmi  vystupovat na veřejnosti
 • vykonávat správní agendu
 • ovládat základy účetnictví
 • pracovat s výpočetní technikou
 • využívat  kancelářskou techniku
 • ovládat desetiprsté psaní na PC
 • ovládat 2 světové jazyky

Navštívíš:      

 • skutečné trestní i civilní řízení u soudu
 • Poslaneckou sněmovnu, Senát, Vládu
 • Kancelář prezidenta republiky
 • Muzeum Policie ČR, Hasičský záchranný sbor
 • Českou národní banku,..

Můžeš se účastnit:

 • zahraničních zájezdů (Anglie, Německo, Rakousko, Švýcarsko,..)
 • exkurzí po ČR
 • simulovaného soudu na Právnické fakultě
 • sportovního i lyžařského kurzu, sportovních soutěží,…

Praktické vyučování

 • Součástí výuky je odborná praxe v rozsahu osmi týdnů za celou dobu studia.
 • Ve 2. a 3. ročníku trvá praxe tři týdny, ve 4. ročníku je dva týdny.
 • Praxi si zajišťují žáci individuálně ve státní správě a samosprávě, (například na obecních úřadech, úřadech práce, v archivech, u policie, na finančních úřadech atd.).

Učební plán – tedy jaké předměty vás čekají?

Hlavními odbornými předměty jsou:

Veřejná správa, právo, ekonomika, účetnictví

Projekty EU

Projekt Do Evropy na zkušenou je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus.

Projekt Vzděláním ke kvalitě II je spolufinancován Evropskou unií.

Sociální partner školy

Katalog škol