fbpx

Home » Obory vzdělání » Veřejnosprávní činnost » Obor Veřejnosprávní činnost

Pro uchazeče

Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?


Přijímací řízení 2022

Byly aktualizovány podmínky přijímacího řízení pro školní rok 2022/23

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Obor Veřejnosprávní činnost

 • Chceš pracovat ve státní správě, na obecním či jiném úřadu, magistrátu či v advokátní kanceláři?
 • Toužíš být úředníkem, celníkem, policistou, matrikářkou, zapisovatelkou či administrativní pracovnicí u soudu?
 • Láká tě pracovat s lidmi a řešit jejich problémy?
 • Chceš mít jistý plat, delší dovolenou, najít dobře uplatnění na trhu práce?

Informace k oboru

Časopis oboru Veřejnosprávní činnost

2021

2020

2019

Naučíš se:

 • pracovat s právními normami a řešit právní případy
 • psát smlouvy, právní a správní písemnosti
 • kultivovaně komunikovat s lidmi  vystupovat na veřejnosti
 • ovládat základy ekonomiky a účetnictví
 • pracovat s výpočetní technikou a využívat  kancelářskou techniku
 • ovládat desetiprsté psaní na PC
 • hovořit dvěma světovými jazyky

Navštívíš:

 • skutečné trestní i civilní řízení u soudu
 • Poslaneckou sněmovnu, Senát, Vládu
 • Kancelář prezidenta republiky
 • Muzeum Policie ČR, Hasičský záchranný sbor
 • Českou národní banku,..

Můžeš se účastnit:

 • zahraničních zájezdů (Anglie, Německo, Rakousko, Švýcarsko,..)
 • odborné zahraniční stáže v Irsku (Dublin)
 • simulovaného soudu na Právnické fakultě
 • workshopu Pachatel zločinu (odebírání otisků prstů, vzorky DNA)
 • adaptačního, sportovního i lyžařského kurzu, sportovních soutěží,…

Praktické vyučování

Učební plán – tedy jaké předměty vás čekají?

Hlavními odbornými předměty jsou:

veřejná správa, právo, ekonomika, účetnictví, písemná a elektronická komunikace

Projekty EU

Naše škola se stala partnerem projektu Středočeského kraje: Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje.

Logo IKAP

Projekt Do Evropy na zkušenou je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus.

Projekt Vzděláním ke kvalitě II je spolufinancován Evropskou unií.

Ve škole probíhá Doučování žáků škol – jako realizace národního plánu obnovy.

Škola je partnerem projektu DIGI učitel – CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/001235

Sociální partner školy

Katalog škol