Home » Obory vzdělání » Veřejnosprávní činnost » Obor Veřejnosprávní činnost

Pro uchazeče
 • 12. 12. 2019
 • od 14 do 17 hodin

 • 14. 1. 2020
 • od 14 do 17 hodin

  Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

  Zřizovatel školy

  Logo školy

  Škola udržitelného rozvoje

  Certifikat

  Obor Veřejnosprávní činnost

  • Chceš pracovat ve státní správě, na obecním či městském úřadu, magistrátu či v advokátní kanceláři?
  • Toužíš být úředníkem, celníkem, policistou, matrikářkou či administrativní pracovnicí u soudu?
  • Láká tě pracovat s lidmi a řešit jejich problémy?
  • Chceš mít jistý plat, delší dovolenou, najít dobře uplatnění na trhu práce?

  Ohlédnutí za rokem Veřejné správy

  Naučíš se:

  • pracovat s právními normami
  • řešit právní případy
  • psát smlouvy, právní a správní písemnosti
  • kultivovaně komunikovat s lidmi  vystupovat na veřejnosti
  • vykonávat správní agendu
  • ovládat základy účetnictví
  • pracovat s výpočetní technikou
  • využívat  kancelářskou techniku
  • ovládat desetiprsté psaní na PC
  • ovládat 2 světové jazyky

  Navštívíš:      

  • skutečné trestní i civilní řízení u soudu
  • Poslaneckou sněmovnu, Senát, Vládu
  • Kancelář prezidenta republiky
  • Muzeum Policie ČR, Hasičský záchranný sbor
  • Českou národní banku,..

  Můžeš se účastnit:

  • zahraničních zájezdů (Anglie, Německo, Rakousko, Švýcarsko,..)
  • exkurzí po ČR
  • simulovaného soudu na Právnické fakultě
  • sportovního i lyžařského kurzu, sportovních soutěží,…

  Praktické vyučování

  • Součástí výuky je odborná praxe v rozsahu osmi týdnů za celou dobu studia.
  • Ve 2. a 3. ročníku trvá praxe tři týdny, ve 4. ročníku je dva týdny.
  • Praxi si zajišťují žáci individuálně ve státní správě a samosprávě, (například na obecních úřadech, úřadech práce, v archivech, u policie, na finančních úřadech atd.).

  Učební plán – tedy jaké předměty vás čekají?

  Hlavními odbornými předměty jsou:

  Veřejná správa, právo, ekonomika, účetnictví

  Projekty

  Projekt Do Evropy na zkušenou je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus.

  Projekt Vzděláním ke kvalitě II je spolufinancován Evropskou unií.

  Sociální partner školy

  Katalog škol