fbpx

Home » Obory vzdělání » Veřejnosprávní činnost » Obor Veřejnosprávní činnost

Pro uchazeče

Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

Dny otevřených dveří

vždy od 15:00, 16:00 a 17:00

Přijímací řízení 2022

Podmínky přijímacího řízení pro rok 2022 budou zveřejněny v lednu 2022. Zatím se můžete podívat, jak to vypadalo v roce 2021.

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Obor Veřejnosprávní činnost

 • Chceš pracovat ve státní správě, na obecním či městském úřadu, magistrátu či v advokátní kanceláři?
 • Toužíš být úředníkem, celníkem, policistou, matrikářkou či administrativní pracovnicí u soudu?
 • Láká tě pracovat s lidmi a řešit jejich problémy?
 • Chceš mít jistý plat, delší dovolenou, najít dobře uplatnění na trhu práce?

Časopis oboru Veřejnosprávní činnost

2021

2020

2019

Naučíš se:

 • pracovat s právními normami
 • řešit právní případy
 • psát smlouvy, právní a správní písemnosti
 • kultivovaně komunikovat s lidmi  vystupovat na veřejnosti
 • vykonávat správní agendu
 • ovládat základy účetnictví
 • pracovat s výpočetní technikou
 • využívat  kancelářskou techniku
 • ovládat desetiprsté psaní na PC
 • ovládat 2 světové jazyky

Navštívíš:      

 • skutečné trestní i civilní řízení u soudu
 • Poslaneckou sněmovnu, Senát, Vládu
 • Kancelář prezidenta republiky
 • Muzeum Policie ČR, Hasičský záchranný sbor
 • Českou národní banku,..

Můžeš se účastnit:

 • zahraničních zájezdů (Anglie, Německo, Rakousko, Švýcarsko,..)
 • exkurzí po ČR
 • simulovaného soudu na Právnické fakultě
 • sportovního i lyžařského kurzu, sportovních soutěží,…

Praktické vyučování

 • Součástí výuky je odborná praxe v rozsahu osmi týdnů za celou dobu studia.
 • Ve 2. a 3. ročníku trvá praxe tři týdny, ve 4. ročníku je dva týdny.
 • Praxi si zajišťují žáci individuálně ve státní správě a samosprávě, (například na obecních úřadech, úřadech práce, v archivech, u policie, na finančních úřadech atd.).

Učební plán – tedy jaké předměty vás čekají?

Hlavními odbornými předměty jsou:

Veřejná správa, právo, ekonomika, účetnictví

Projekty EU

Naše škola se stala partnerem projektu Středočeského kraje: Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje.

Logo IKAP

Projekt Do Evropy na zkušenou je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus.

Projekt Vzděláním ke kvalitě II je spolufinancován Evropskou unií.

Škola je partnerem projektu DIGI učitel – CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/001235

Sociální partner školy

Katalog škol