• Chceš pracovat ve státní správě, na obecním či jiném úřadu, magistrátu či v advokátní kanceláři?
 • Toužíš být úředníkem, celníkem, policistou, matrikářkou, zapisovatelkou či administrativní pracovnicí u soudu?
 • Láká tě pracovat s lidmi a řešit jejich problémy?
 • Chceš mít jistý plat, delší dovolenou, najít dobře uplatnění na trhu práce?

  Informace k oboru

 

Časopis oboru Veřejnosprávní činnost

2023

2022

2021

2020

2019

Naučíš se:

 • pracovat s právními normami a řešit právní případy
 • psát smlouvy, právní a správní písemnosti
 • kultivovaně komunikovat s lidmi  vystupovat na veřejnosti
 • ovládat základy ekonomiky a účetnictví
 • pracovat s výpočetní technikou a využívat  kancelářskou techniku
 • ovládat desetiprsté psaní na PC
 • hovořit dvěma světovými jazyky

Navštívíš:

 • skutečné trestní i civilní řízení u soudu
 • Poslaneckou sněmovnu, Senát, Vládu
 • Kancelář prezidenta republiky
 • Muzeum Policie ČR, Hasičský záchranný sbor
 • Českou národní banku,..

Můžeš se účastnit:

 • zahraničních zájezdů (Rakousko, Německo, Dánsko, ..)
 • odborné zahraniční stáže v Irsku (Dublin)
 • simulovaného soudu na Právnické fakultě
 • workshopu Pachatel zločinu (odebírání otisků prstů, vzorky DNA)
 • adaptačního, sportovního i lyžařského kurzu, sportovních soutěží,…

Praktické vyučování

 • Součástí výuky je odborná praxe v rozsahu osmi týdnů za celou dobu studia.
 • Ve 2. a 3. ročníku trvá praxe tři týdny, ve 4. ročníku je dva týdny.
 • Praxi si zajišťují žáci individuálně ve státní správě a samosprávě

Učební plán – tedy jaké předměty vás čekají?

Hlavními odbornými předměty jsou:

veřejná správa, právo, ekonomika, účetnictví, písemná a elektronická komunikace