Pro uchazeče
 • 4. 11. 2019
 • od 10 do 15 hodin

 • 12. 12. 2019
 • od 14 do 17 hodin

 • 14. 1. 2020
 • od 14 do 17 hodin

  Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

  Zřizovatel školy

  Logo školy

  Škola udržitelného rozvoje

  Certifikat

  Uplatnění

  Konkrétní příklady uplatnění našich absolventů:

  • Policie ČR, Celní správy, Hasičského záchranného sboru
  • Finanční úřad, Úřad práce, OSSZ, Katastrální úřad,Zdravotní pojišťovna,Česká pojišťovna,..
  • Okresní soud, kanceláře notářů, soudců (administrativní pracovník)
  • Ministerstvo vnitra, magistrát Praha
  • Obecní úřad  (př. odbor správních agent, vnitřních věcí,..)
  • zaměstnanci v ekonomické sféře podnikatelských subjektů
  • v příspěvkových organizacích
  • ve vzdělávacích a nadačních firmách
  • organizacích zaměřených na veřejně prospěšnou činnost
  • v institucích EU, v samostatné podnikatelské činnosti

   

  Odborné kompetence absolventa

  • orientuje se v našem právním řádu, rozumí základním právním pojmům a pracuje se zdroji právních informací
  • zná působnost a strukturu orgánů státní správy a samosprávy,
  • zpracovává věcně, jazykově i formálně správně jednoduché právní a správní písemnosti,
  • samostatně zpracovává, vystavuje, kontroluje úřední písemnosti a dokumenty,
  • pracuje s počítačovými programy určenými pro státní správu a samosprávu a s portálem státní správy,
  • ovládá desetiprstovou hmatovou metodu při práci s osobním počítačem nebo psacím strojem,
  • orientuje se v právní úpravě podnikání,
  • orientuje se ve státním rozpočtu a v rozpočtech územních samosprávných celků,
  • chápe cíle a strategie evropské integrace a má přehled o evropské politice a možnostech jejího využití pro místní a regionální rozvoj,
  • ovládá základy účetnictví.

  Možnosti dalšího studia

  Vyšší odborné školy:

  • Veřejná správa
  • Administrativa justice
  • Bezpečnost obyvatelstva
  • Bezpečnost práce a krizové řízení
  • Bezpečnost silniční dopravy

  Vysoké školy:

  • Veřejná ekonomika a správa
  • Veřejná správa
  • Právo ve veřejné správě
  • Bezpečnostní management ve veřejné správě
  • Management rozvoje měst a regionů
  • Veřejná správa a regionální rozvoj
  • Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb

   

  Projekt

  Projekt Vzděláním ke kvalitě je spolufinancován Evropskou unií.

  Sociální partner školy

  Katalog škol