Pro uchazeče

Dny otevřených dveří již skončily, ale pokud máte zájem školu navštívit, kontaktujte nás.
Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Uplatnění

Konkrétní příklady uplatnění našich absolventů:

 • Policie ČR, Celní správy, Hasičského záchranného sboru
 • Finanční úřad, Úřad práce, OSSZ, Katastrální úřad,Zdravotní pojišťovna,Česká pojišťovna,..
 • Okresní soud, kanceláře notářů, soudců (administrativní pracovník)
 • Ministerstvo vnitra, magistrát Praha
 • Obecní úřad  (př. odbor správních agent, vnitřních věcí,..)
 • zaměstnanci v ekonomické sféře podnikatelských subjektů
 • v příspěvkových organizacích
 • ve vzdělávacích a nadačních firmách
 • organizacích zaměřených na veřejně prospěšnou činnost
 • v institucích EU, v samostatné podnikatelské činnosti

 

Odborné kompetence absolventa

 • orientuje se v našem právním řádu, rozumí základním právním pojmům a pracuje se zdroji právních informací
 • zná působnost a strukturu orgánů státní správy a samosprávy,
 • zpracovává věcně, jazykově i formálně správně jednoduché právní a správní písemnosti,
 • samostatně zpracovává, vystavuje, kontroluje úřední písemnosti a dokumenty,
 • pracuje s počítačovými programy určenými pro státní správu a samosprávu a s portálem státní správy,
 • ovládá desetiprstovou hmatovou metodu při práci s osobním počítačem nebo psacím strojem,
 • orientuje se v právní úpravě podnikání,
 • orientuje se ve státním rozpočtu a v rozpočtech územních samosprávných celků,
 • chápe cíle a strategie evropské integrace a má přehled o evropské politice a možnostech jejího využití pro místní a regionální rozvoj,
 • ovládá základy účetnictví.

Možnosti dalšího studia

Vyšší odborné školy:

 • Veřejná správa
 • Administrativa justice
 • Bezpečnost obyvatelstva
 • Bezpečnost práce a krizové řízení
 • Bezpečnost silniční dopravy

Vysoké školy:

 • Veřejná ekonomika a správa
 • Veřejná správa
 • Právo ve veřejné správě
 • Bezpečnostní management ve veřejné správě
 • Management rozvoje měst a regionů
 • Veřejná správa a regionální rozvoj
 • Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb

 

Projekt

Projekt Vzděláním ke kvalitě je spolufinancován Evropskou unií.

Sociální partner školy

Katalog škol