Konkrétní příklady uplatnění našich absolventů:

 • Policie ČR, Celní správa, Hasičský záchranný sbor, věznice
 • Finanční úřad, Úřad práce, OSSZ, Katastrální úřad,Zdravotní pojišťovna,Česká pojišťovna,..
 • Okresní soud (nižší soudní úředník, zapisovatelka)
 • kanceláře notářů, advokátů (administrativní pracovník)
 • Ministerstvo vnitra, magistrát Praha
 • knihovny, archivy, kulturní instituce
 • obecní úřady  (př. odbor správních agent, vnitřních věcí,..)
 • zaměstnanci v ekonomické sféře podnikatelských subjektů
 • v příspěvkových organizacích
 • ve vzdělávacích a nadačních firmách
 • organizacích zaměřených na veřejně prospěšnou činnost
 • v institucích EU, v samostatné podnikatelské činnosti

Odborné kompetence absolventa

 • orientuje se v našem právním řádu, rozumí základním právním pojmům
 • pracuje se zdroji právních informací
 • zná působnost a strukturu orgánů státní správy a samosprávy,
 • zpracovává právní a správní písemnosti,
 • pracuje s počítačovými programy určenými pro státní správu a samosprávu a s portálem státní správy,
 • ovládá desetiprstovou metodu psaní na PC
 • ovládá komunikaci s klienty
 • orientuje se v právní úpravě podnikání a ekonomii
 • orientuje se ve státním rozpočtu a v rozpočtech územních samosprávných celků,
 • ovládá základy účetnictví.

Možnosti dalšího studia

Vyšší odborné školy:

 • Veřejná správa
 • Administrativa justice
 • Bezpečnost obyvatelstva
 • Bezpečnost práce a krizové řízení
 • Bezpečnost silniční dopravy

Vysoké školy:

 • Veřejná ekonomika a správa
 • Veřejná správa
 • Právo ve veřejné správě
 • Bezpečnostní management ve veřejné správě
 • Management rozvoje měst a regionů
 • Veřejná správa a regionální rozvoj
 • Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb