Pro uchazeče
 • 4. 11. 2019
 • od 10 do 15 hodin

 • 12. 12. 2019
 • od 14 do 17 hodin

 • 14. 1. 2020
 • od 14 do 17 hodin

  Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

  Zřizovatel školy

  Logo školy

  Škola udržitelného rozvoje

  Certifikat

  Maturita

  Způsob ukončení vzdělávání

  Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou. Dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Konání maturitní zkoušky se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., (školským zákonem) v platném znění a příslušným prováděcím předpisem.

  Žák může konat maturitní zkoušku, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání. Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Strukturu i obsah společné i profilové části určuje zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, pokud úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.

  Společná část maturitní zkoušky

  obsahuje povinné zkoušky ze dvou předmětů :

  • českého jazyka a literatury
  • cizího jazyka (anglického nebo německého) nebo matematiky
  • dále může žák konat maximálně tři nepovinné zkoušky z dané nabídky předmětů

  Výběr předmětu pro povinnou zkoušku, koná žák  dle svého svobodného rozhodnutí.. Pro úspěšné složení společné části maturitní zkoušky musí žák uspět u povinných zkoušek společné části.

  Profilová část

  maturitní zkoušky se skládá ze tří povinných zkoušek:

  • ošetřování nemocných – praktická maturitní zkouška
  • ošetřovatelství – ústní maturitní zkouška
  • psychologie – ústní maturitní zkouška

  Nepovinná zkouška:

  • cizí jazyk, matematika (v případě, že nejsou součástí společné části)
  • somatologie – ústní maturitní zkouška

   

  Projekt

  Projekt Vzděláním ke kvalitě je spolufinancován Evropskou unií.

  Sociální partner školy

  Katalog škol