Pro uchazeče
 • 4. 11. 2019
 • od 10 do 15 hodin

 • 12. 12. 2019
 • od 14 do 17 hodin

 • 14. 1. 2020
 • od 14 do 17 hodin

  Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

  Zřizovatel školy

  Logo školy

  Škola udržitelného rozvoje

  Certifikat

  Uplatnění

  Uplatnění absolventa v praxi

  • v nemocnicích, v ambulancích i v domácí ošetřovatelské péči
  • v zařízeních sociální péče
   • v léčebnách dlouhodobě nemocných
   • v ústavech sociální péče
   • ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením
   • v zařízeních geriatrické péče a v zařízeních hospicové a geriatrické péče.
  • pod odborným dohledem nebo přímým vedením všeobecné sestry nebo porodní asistentky poskytuje absolvent ošetřovatelskou péči
  • ve spolupráci s lékařem se podílí na preventivní, léčebné, rehabilitační i neodkladné péči

  Odborné kompetence absolventa

  • sledovat fyziologické funkce a stav pacientů,
  • provádět komplexní hygienickou péči,
  • provádět prevenci proleženin,
  • provádět rehabilitační ošetřovatelství,
  • provádět nácvik sebeobsluhy s cílem zvyšování soběstačnosti pacienta,
  • podílet se na zajištění herních aktivit dětí
  • podílet se na ošetření akutní a chronické rány
  • pracovat se zdravotnickou dokumentací
  • znát zásady poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázat poskytnout první pomoc

  Možnosti dalšího studia

  Vyšší odborné školy:

  • Diplomovaná všeobecná sestra
  • Diplomovaný zdravotnický záchranář
  • Diplomovaný nutriční terapeut
  • Diplomovaný oční optik
  • Diplomovaný zdravotní laborant

  Vysoké školy:

  • Všeobecná sestra
  • Porodní asistentka
  • Nutriční terapeut
  • Fyzioterapie
  • Zdravotní záchranář
  • Radiologický asistent
  • Zdravotně sociální pracovník

  Projekt

  Projekt Vzděláním ke kvalitě je spolufinancován Evropskou unií.

  Sociální partner školy

  Katalog škol