Pro uchazeče

na naší škole již proběhly. Ale pokud máte zájem, můžete si domluvit návštěvu.

Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Uplatnění

Uplatnění absolventa v praxi

 • v nemocnicích, v ambulancích i v domácí ošetřovatelské péči
 • v zařízeních sociální péče
  • v léčebnách dlouhodobě nemocných
  • v ústavech sociální péče
  • ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením
  • v zařízeních geriatrické péče a v zařízeních hospicové a geriatrické péče.
 • pod odborným dohledem nebo přímým vedením všeobecné sestry nebo porodní asistentky poskytuje absolvent ošetřovatelskou péči
 • ve spolupráci s lékařem se podílí na preventivní, léčebné, rehabilitační i neodkladné péči

Odborné kompetence absolventa

 • sledovat fyziologické funkce a stav pacientů,
 • provádět komplexní hygienickou péči,
 • provádět prevenci proleženin,
 • provádět rehabilitační ošetřovatelství,
 • provádět nácvik sebeobsluhy s cílem zvyšování soběstačnosti pacienta,
 • podílet se na zajištění herních aktivit dětí
 • podílet se na ošetření akutní a chronické rány
 • pracovat se zdravotnickou dokumentací
 • znát zásady poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázat poskytnout první pomoc

Možnosti dalšího studia

Vyšší odborné školy:

 • Diplomovaná všeobecná sestra
 • Diplomovaný zdravotnický záchranář
 • Diplomovaný nutriční terapeut
 • Diplomovaný oční optik
 • Diplomovaný zdravotní laborant

Vysoké školy:

 • Všeobecná sestra
 • Porodní asistentka
 • Nutriční terapeut
 • Fyzioterapie
 • Zdravotní záchranář
 • Radiologický asistent
 • Zdravotně sociální pracovník

Projekty EU

Projekt Do Evropy na zkušenou je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus.

Projekt Vzděláním ke kvalitě II je spolufinancován Evropskou unií.

Sociální partner školy

Katalog škol