fbpx
Pro uchazeče

Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

Dny otevřených dveří

Středa 8. 12. 2021

Úterý 18. 1. 2022

Úterý 8. 2. 2022

vždy od 14:00, 15:00 a 16:00

Přijímací řízení 2022

Podmínky přijímacího řízení pro rok 2022 budou zveřejněny v lednu 2022. Zatím se můžete podívat, jak to vypadalo v roce 2021.

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Uplatnění

Uplatnění absolventa v praxi

 • v nemocnicích, v ambulancích i v domácí ošetřovatelské péči
 • v zařízeních sociální péče
  • v léčebnách dlouhodobě nemocných
  • v ústavech sociální péče
  • ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením
  • v zařízeních geriatrické péče a v zařízeních hospicové a geriatrické péče.
 • pod odborným dohledem nebo přímým vedením všeobecné sestry nebo porodní asistentky poskytuje absolvent ošetřovatelskou péči
 • ve spolupráci s lékařem se podílí na preventivní, léčebné, rehabilitační i neodkladné péči

Odborné kompetence absolventa

 • sledovat fyziologické funkce a stav pacientů,
 • provádět komplexní hygienickou péči,
 • provádět prevenci proleženin,
 • provádět rehabilitační ošetřovatelství,
 • provádět nácvik sebeobsluhy s cílem zvyšování soběstačnosti pacienta,
 • podílet se na zajištění herních aktivit dětí
 • podílet se na ošetření akutní a chronické rány
 • pracovat se zdravotnickou dokumentací
 • znát zásady poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázat poskytnout první pomoc

Možnosti dalšího studia

Vyšší odborné školy:

 • Diplomovaná všeobecná sestra
 • Diplomovaný zdravotnický záchranář
 • Diplomovaný nutriční terapeut
 • Diplomovaný oční optik
 • Diplomovaný zdravotní laborant

Vysoké školy:

 • Všeobecná sestra
 • Porodní asistentka
 • Nutriční terapeut
 • Fyzioterapie
 • Zdravotní záchranář
 • Radiologický asistent
 • Zdravotně sociální pracovník

Projekty EU

Naše škola se stala partnerem projektu Středočeského kraje: Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje.

Logo IKAP

Projekt Do Evropy na zkušenou je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus.

Projekt Vzděláním ke kvalitě II je spolufinancován Evropskou unií.

Škola je partnerem projektu DIGI učitel – CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/001235

Sociální partner školy

Katalog škol