fbpx
Pro uchazeče

Přijímací řízení 2022

Byly aktualizovány podmínky přijímacího řízení pro školní rok 2022/23

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Uplatnění

Uplatnění absolventa v praxi

 • v nemocnicích, v ambulancích i v domácí ošetřovatelské péči
 • v zařízeních sociální péče
  • v léčebnách dlouhodobě nemocných
  • v ústavech sociální péče
  • ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením
  • v zařízeních geriatrické péče a v zařízeních hospicové a geriatrické péče.
 • pod odborným dohledem nebo přímým vedením všeobecné sestry nebo porodní asistentky poskytuje absolvent ošetřovatelskou péči
 • ve spolupráci s lékařem se podílí na preventivní, léčebné, rehabilitační i neodkladné péči

Odborné kompetence absolventa

 • sledovat fyziologické funkce a stav pacientů,
 • provádět komplexní hygienickou péči,
 • provádět prevenci proleženin,
 • provádět rehabilitační ošetřovatelství,
 • provádět nácvik sebeobsluhy s cílem zvyšování soběstačnosti pacienta,
 • podílet se na zajištění herních aktivit dětí
 • podílet se na ošetření akutní a chronické rány
 • pracovat se zdravotnickou dokumentací
 • znát zásady poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázat poskytnout první pomoc

Možnosti dalšího studia

Vyšší odborné školy:

 • Diplomovaná všeobecná sestra
 • Diplomovaný zdravotnický záchranář
 • Diplomovaný nutriční terapeut
 • Diplomovaný oční optik
 • Diplomovaný zdravotní laborant

Vysoké školy:

 • Všeobecná sestra
 • Porodní asistentka
 • Nutriční terapeut
 • Fyzioterapie
 • Zdravotní záchranář
 • Radiologický asistent
 • Zdravotně sociální pracovník

Projekty EU

Škola získala akreditaci v programu Erasmus+, díky níž bude moci pořádat odborné stáže a kurzy v zahraničí pro žáky i učitele.

Projekt Profesní rozvoj učitelů a rozvoj odborné výuky Střední odborné školy a Střední zdravotnické školy Benešov je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus. Učitelé školy díky němu absolvují kurzy a odborné stáže v zahraničí.

Projekt Do Evropy na zkušenou je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus. Žáci školy díky němu absolvovali zahraniční odborné stáže v Londýně a Dublinu.

Naše škola se stala partnerem projektu Středočeského kraje: Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje.

Logo IKAP

 

Ve škole probíhá Doučování žáků škol – jako realizace národního plánu obnovy.

Škola je partnerem projektu DIGI učitel – CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/001235

Sociální partner školy

Katalog škol