Odborná maturitní práce 4. ročníku oboru sociální činnost

Žákyně 4. ročníku oboru sociální činnost vypracovávaly na konci dubna odbornou maturitní práci. Skládala se ze znalostí tří odborných předmětů – pedagogiky, sociální péče a sociální politiky a služeb. Žákyně měly za úkol během 5 hodin analyzovat a orientovat se v sociální situaci klienta, počítat praktické příklady – výpočet starobního důchodu a životního minima klienta, vypracovávat všeobecný souhrnný test a vyhledávat na počítači informace k situaci klienta v právním programu EPIS. Věříme, že se žákyním odborná práce vydařila, a budou mít tak za sebou další část maturitní zkoušky.