Orientace v právních předpisech

Součástí výuky práva je práce se zákoníky. Tuto dovednost se studenti oboru veřejnosprávní činnost učí průběžně celé čtyři roky. Na otázky musí umět nejen odpovědět, ale své odpovědi i doložit správným paragrafem. Také odborná maturitní práce prověřuje, zda se studenti umí v právních předpisech orientovat. A proto studenti v rámci  hodin práva dostávají záludné otázky, jejichž odpovědi hledají v Ústavě, občanském zákoníku, trestních předpisech, zákoníku práce či občanském soudním řádu.