Předvánoční vystoupení v Domově seniorů ve Vlašimi

Dne 20. prosince 2022 navštívily žákyně 4. ročníku oboru sociální činnost Domov seniorů ve Vlašimi. Žákyně si připravily pro seniory krátké pěvecké vystoupení, kde zazpívaly několik vánočních koled. Celé představení zakončily stylově písní Vánoce, Vánoce přicházejí. Tuto píseň si s našimi účinkujícími zazpívalo i několik obyvatel domova seniorů, na kterých bylo vidět, s jako  radostí a potěšením zpívají. Po přestavení si žákyně se seniory povídaly, a na závěr si zařízení prohlédly. Odjížděly s pocitem, že svou návštěvou a zpěvem udělaly seniorům radost a zpestřily jim den.