Prezentace odborné praxe žákyň 4. ročníku

22. dubna 2024 proběhla ve škole prezentace odborné učební praxe žákyň 4. ročníku oboru sociální činnost. Žákyně si pro mladší ročníky téhož oboru připravily krátkou prezentaci o zařízení, ve kterém od 11. září 2023 do 8. dubna 2024 , každé pondělí, vykonávaly svoji praxi. Navštěvovaly zejména zařízení sociálních služeb např. pečovatelskou službu, noclehárnu, azylový dům, domov seniorů, domov pro osoby se zdravotním postižením, zdravotně sociální zařízení hospic, nebo mateřské školy, speciální školu či dětské domovy. V prezentaci představily dané zařízení (charakteristiku, právní úpravu, kapacitu, nabídku služeb a používané metody práce), dále práci, kterou samy vykonávaly a přínos praxe pro ně samotné. Od 13 hodin představily žákyně své prezentace vedení školy, třídnímu učiteli a zástupcům zařízení, kde odbornou praxi konaly. Všichni tak měli možnost se více dozvědět o tom, jaké praktické dovednosti a znalosti žákyně získaly během svého působení v různých organizacích. Tato akce byla i malým poděkováním vedoucím praxe za to, že se po celou dobu našim žákyním na praxi věnovali.