Home » Akce školy » Přihlášky k maturitní zkoušce 2021

Pro uchazeče

Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

Dny otevřených dveří

  • Čtvrtek 10. 12. 2020
  • Úterý 12. 1. 2021
  • Pondělí 8. 2. 2021

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Přihlášky k maturitní zkoušce 2021

Termín podání přihlášek: do 1. 12. 2020

Přihlášku si prosím stáhněte, vyplňte, vytiskněte a podepište. Podepsanou přihlášku dopravte do školy do 1. 12. 2020 (schránka u dveří) nebo pošlete poštou.

Žáci žádající uzpůsobení podmínek k přihlášce přiloží platný posudek školského poradenského zařízení.

Žáci, kteří se hlásí k opravnému či náhradnímu termínu MZ, se přihlašují pouze k těm zkouškám (případně dílčím zkouškám), které nevykonali úspěšně nebo ze kterých byli omluveni.

Přihláška pro obor AZT

Přihláška pro obor VC

Přihláška pro obor ZA

Přihláška pro ostatní – opravné zkoušky

Před přihlášením k opravné maturitní zkoušce kontaktujte ředitelku školy!

Výsledkový portál žáka

Výsledkový portál žáka pro registraci žáků v rámci jarního zkušebního období 2021 bude otevřen v období od 2. 1. do 31. 7. 2021 na adrese vpz.cermat.cz

Účelem výsledkového portálu žáků je poskytnout maturantům vybrané výsledkové dokumenty společné části MZ. Výsledkový portál žáka je založen na principu registrace a autentizace žáka a jeho následném souhlasu se zasláním příslušných dokumentů.

K registraci na VPŽ žáci potřebují tzv. autentizační kód VPŽ, který je součástí výpisu z přihlášky k MZ.

 

Projekty EU

Naše škola se stala partnerem projektu Středočeského kraje: Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje.

Logo IKAP

Projekt Do Evropy na zkušenou je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus.

Projekt Vzděláním ke kvalitě II je spolufinancován Evropskou unií.

Sociální partner školy

Katalog škol