Přihlášky k maturitní zkoušce 2024

Termín podání přihlášek: do 1. 12. 2023

Přihlášku si prosím stáhněte, vyplňte, vytiskněte a podepište. Podepsanou přihlášku dopravte do školy do 1. 12. 2023 (schránka u dveří) nebo pošlete poštou.

Žáci žádající uzpůsobení podmínek k přihlášce přiloží platný posudek školského poradenského zařízení.

Žáci, kteří se hlásí k opravnému či náhradnímu termínu MZ, se přihlašují pouze k těm zkouškám (případně dílčím zkouškám), které nevykonali úspěšně nebo ze kterých byli omluveni.

Přihláška pro ostatní – opravné zkoušky

Před přihlášením k opravné maturitní zkoušce kontaktujte ředitelku školy!

Výsledkový portál žáka

Výsledkový portál žáka pro registraci žáků v rámci jarního zkušebního období 2024 bude otevřen v období od 2. 1. do 31. 7. 2024 na adrese vpz.cermat.cz

Účelem výsledkového portálu žáků je poskytnout maturantům vybrané výsledkové dokumenty společné části MZ. Výsledkový portál žáka je založen na principu registrace a autentizace žáka a jeho následném souhlasu se zasláním příslušných dokumentů.

K registraci na VPŽ žáci potřebují tzv. autentizační kód VPŽ, který je součástí výpisu z přihlášky k MZ.