fbpx

Home » Pro uchazeče » Jak se připravit na přijímací zkoušky

Pro uchazeče

Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

Přijímací řízení 2022

Podmínky přijímacího řízení pro rok 2022 budou zveřejněny v lednu 2022. Zatím se můžete podívat, jak to vypadalo v roce 2021.

Dny otevřených dveří

Středa 8. 12. 2021

Čtvrtek 20. 1. 2022

Úterý 8. 2. 2022

vždy od 14:00, 15:00 a 16:00

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Jak se připravit na přijímací zkoušky

Zde najdete několik tipů, které by Vám mohly pomoci s přípravou na jednotnou přijímací zkoušku:

Portál České televize – ČT edu:

Stránky Cermat:

Jednotná zkouška se koná ve škole, na kterou podal uchazeč přihlášku. V letošním roce koná jednotnou zkoušku dvakrát každý uchazeč. Pro přijímací řízení se počítá lepší výsledek.

Pro jednotnou zkoušku jsou stanoveny dva termíny12. duben a 13. duben 2020. Pokud druhá škola, na kterou dal uchazeč přihlášku, JPZ nekoná, bude uchazeč konat JPZ dvakrát na jedné škole (stejně tak v případě, že podává dvě přihlášky na jednu školu).

Vzhledem k letošní mimořádné situaci v případě, že počet přijatých přihlášek bude nižší, než je stanovený předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru, nebudou uchazeči konat přijímací zkoušky. Informace o nekonání zkoušky by byla zveřejněna do 8. března 2021 na webu školy.

Uchazeč, který se z vážných důvodů nemohl zúčastnit jednotné zkoušky v prvním nebo druhém termínu, se může do 3 dnů od termínu konání zkoušky omluvit řediteli školy, ve které měl jednotnou zkoušku konat. Bude-li omluva ředitelem školy uznána, žák bude konat zkoušku v náhradním termínu (12. 5. a 13. 5. 2021).  

Bližší informace o jednotné zkoušce včetně testových zadání k procvičení jsou na webu Cermatu – www.cermat.cz.

Zkouška manuální zručnosti – pro uchazeče o obor Asistent zubního technika

Termíny zkoušky manuální zručnosti: – 12. duben 2021 (1. termín) – 13. duben 2021 (2. termín)

Zkouška zručnosti bude probíhat po ukončení jednotné přijímací zkoušky (v jeden den).

Obsahem zkoušky manuální zručnosti je:

  • kreslení do čtvercové sítě podle předlohy
  • modelování předmětu z modelovací hmoty podle předlohy

Pomůcky, které si uchazeči přinesou s sebou: měkká tužka, guma, pravítko 30 cm, trojúhelník s ryskou, nožík a malý ručník. Uchazeč bude hodnocen za každou disciplínu zvlášť.
Pořadí uchazečů o studium bude stanoveno podle počtu získaných bodů. Nejlepší umístění má uchazeč s nejvyšším počtem bodů.

Bodové hodnocení zkoušky manuální zručnosti

  • maximálně může uchazeč získat 200 bodů
    • kreslení do čtvercové sítě – max. 100 bodů
    • modelování předmětu z modelovací hmoty – max. 100 bodů

Výsledky zkoušky manuální zručnosti budou mít váhu 25 % v hodnocení přijímacího řízení.

Uchazeč, který nezíská ve zkoušce zručnosti minimálně 40 bodů (v součtu za obě disciplíny), nesplní kritéria přijímacího řízení a nebude přijat ke studiu.

Projekty EU

Naše škola se stala partnerem projektu Středočeského kraje: Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje.

Logo IKAP

Projekt Do Evropy na zkušenou je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus.

Projekt Vzděláním ke kvalitě II je spolufinancován Evropskou unií.

Škola je partnerem projektu DIGI učitel – CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/001235

Sociální partner školy

Katalog škol