Zde najdete několik tipů, které by Vám mohly pomoci s přípravou na jednotnou přijímací zkoušku:

Portál České televize – ČT edu:

Stránky Cermat:

Youtube MŠMT

Jednotná zkouška se koná v obou školách, na které podal uchazeč přihlášku. Každý uchazeč koná jednotnou zkoušku dvakrát. Pro přijímací řízení se počítá lepší výsledek.

Pro jednotnou zkoušku jsou stanoveny dva termíny12. duben a 13. duben 2022. Pokud druhá škola, na kterou dal uchazeč přihlášku, JPZ nekoná, bude uchazeč konat JPZ dvakrát na jedné škole (stejně tak v případě, že podává dvě přihlášky na jednu školu).

Uchazeč, který se z vážných důvodů nemohl zúčastnit jednotné zkoušky v prvním nebo druhém termínu, se může do 3 dnů od termínu konání zkoušky omluvit řediteli školy, ve které měl jednotnou zkoušku konat. Bude-li omluva ředitelem školy uznána, žák bude konat zkoušku v náhradním termínu (10. 5. a 11. 5. 2022).  

Bližší informace o jednotné zkoušce včetně testových zadání k procvičení jsou na webu Cermatu – www.cermat.cz.

Zkouška manuální zručnosti – pro uchazeče o obor Asistent zubního technika

Termíny zkoušky manuální zručnosti: – 19. duben 2022 (1. termín) – 20. duben 2022 (2. termín)

Zkouška zručnosti bude probíhat po ukončení jednotné přijímací zkoušky (v jeden den).

Obsahem zkoušky manuální zručnosti je:

  • kreslení do čtvercové sítě podle předlohy
  • modelování předmětu z modelovací hmoty podle předlohy
  • tvarování drátu podle předlohy

Pomůcky, které si uchazeči přinesou s sebou: měkká tužka, guma, pravítko 30 cm, trojúhelník s ryskou, nožík a malý ručník. Uchazeč bude hodnocen za každou disciplínu zvlášť.
Pořadí uchazečů o studium bude stanoveno podle počtu získaných bodů. Nejlepší umístění má uchazeč s nejvyšším počtem bodů.

Bodové hodnocení zkoušky manuální zručnosti

  • maximálně může uchazeč získat 300 bodů
    • kreslení do čtvercové sítě – max. 100 bodů
    • modelování předmětu z modelovací hmoty – max. 100 bodů
    • tvarování drátu podle předlohy – max. 100 bodů

Výsledky zkoušky manuální zručnosti budou mít váhu 20 % v hodnocení přijímacího řízení.

Uchazeč, který nezíská ve zkoušce zručnosti minimálně 60 bodů (v součtu za všechny disciplíny), nesplní kritéria přijímacího řízení a nebude přijat ke studiu.