Home » Pro uchazeče » Pravidelné akce

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Rubriky

Pravidelné akce

Adaptační kurz

Žáci přijatí ke studiu do 1. ročníku se zúčastňují na začátku školního roku adaptačního kurzu připravovaného výchovnou poradkyní a metodičkou prevence sociálně patologických jevů. Zde se žáci spolu seznamují, učí se vzájemně komunikovat, diskutovat o problémech, přistupovat k sobě s tolerancí atd.

Den zdraví

Škola také každoročně pořádá projektový den u příležitosti Mezinárodního dne vody nazvaný Den zdraví. Jedná se o celodenní program připravený pro všechny žáky školy. Program probíhá ve spolupráci s odborníky z praxe.

Muzeum hygieny – Drážďany

Exkurze do drážďanského Muzea hygieny je určena studentům prvních ročníků zdravotnických oborů. Muzeum se zaměřuje na ošetřovatelství, péči o zdraví a hygienu, stavbu lidského těla atd.

Sportovně turistický kurz

Ve výuce je kladen důraz také rozvoj pohybových aktivit, proto škola nabízí lyžařský výcvikový kurz v 1. ročníku a sportovně turistický kurz ve 3. ročníku (konají se podle zájmu žáků a finančních možností jejich rodin).

Zahraniční zájezdy

Škola pravidelně pořádá různé typy zahraničních zájezdů – pobyt v Anglii zaměřený na poznávání a konverzaci v angličtině, přírodovědně poznávací zájezd, adventní zájezdy do vánočně vyzdobených měst v Německu či Rakousku.

Logo školy

Zřizovatel školy

Projekt

Projekt Vzděláním ke kvalitě je spolufinancován Evropskou unií.

Sociální partner školy

RSS

Nastavte si RSS kanál příspěvků z našeho webu a nepřijdete o zajímavé informace o dění ve škole

Návod