Home » Pro uchazeče » Pravidelné akce

Pro uchazeče

Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

Dny otevřených dveří

  • Čtvrtek 10. 12. 2020
  • Úterý 12. 1. 2021
  • Pondělí 8. 2. 2021

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Pravidelné akce

Adaptační kurz

Žáci přijatí ke studiu do 1. ročníku se zúčastňují na začátku školního roku adaptačního kurzu připravovaného výchovnou poradkyní a metodičkou prevence sociálně patologických jevů. Zde se žáci spolu seznamují, učí se vzájemně komunikovat, diskutovat o problémech, přistupovat k sobě s tolerancí atd.

Den zdraví

Škola také každoročně pořádá projektový den u příležitosti Mezinárodního dne vody nazvaný Den zdraví. Jedná se o celodenní program připravený pro všechny žáky školy. Program probíhá ve spolupráci s odborníky z praxe.

Muzeum hygieny – Drážďany

Exkurze do drážďanského Muzea hygieny je určena studentům prvních ročníků zdravotnických oborů. Muzeum se zaměřuje na ošetřovatelství, péči o zdraví a hygienu, stavbu lidského těla atd.

Sportovně turistický kurz

Ve výuce je kladen důraz také rozvoj pohybových aktivit, proto škola nabízí lyžařský výcvikový kurz v 1. ročníku a sportovně turistický kurz ve 3. ročníku (konají se podle zájmu žáků a finančních možností jejich rodin).

Zahraniční zájezdy

Škola pravidelně pořádá různé typy zahraničních zájezdů – pobyt v Anglii zaměřený na poznávání a konverzaci v angličtině, přírodovědně poznávací zájezd, adventní zájezdy do vánočně vyzdobených měst v Německu či Rakousku.

Projekty EU

Naše škola se stala partnerem projektu Středočeského kraje: Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje.

Logo IKAP

Projekt Do Evropy na zkušenou je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus.

Projekt Vzděláním ke kvalitě II je spolufinancován Evropskou unií.

Sociální partner školy

Katalog škol