Home » Pro uchazeče » Charakteristika školy

Pro uchazeče
 • 4. 11. 2019
 • od 10 do 15 hodin

 • 12. 12. 2019
 • od 14 do 17 hodin

 • 14. 1. 2020
 • od 14 do 17 hodin

  Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

  Zřizovatel školy

  Logo školy

  Škola udržitelného rozvoje

  Certifikat

  Charakteristika školy

  Výuka probíhá v Benešově, v Černoleské ulici 1997.

  Jsme státní škola, neplatí se školné.

  Studium všech oborů trvá 4 roky a je zakončeno maturitní zkouškou.

  Jsme školou menší, což nám umožňuje poznat individuální potřeby jednotlivých žáků, vytvářet příjemné prostředí a rozvíjet spolupráci mezi učiteli, žáky a rodiči. Naším cílem není jen vzdělávat, ale i pečovat o rozvoj morálních hodnot a postojů.

  Ve školním roce 2018/2019 studuje na škole 260 studentů ve 13 třídách. 

  Naši absolventi úspěšně studují na státních i soukromých vysokých školách a vyšších odborných školách. Vzhledem k odborně zaměřené výuce nacházejí i dobré uplatnění v praxi hned po ukončení studia na naší škole. 

  Naši studenti mají možnost výběru ze 3 světových jazyků (anglický, německý, ruský). Výuka je ve 4. ročníku rozšířena o konverzaci z cizího jazyka.

   Jsme školou zařazenou do rejstříku MŠMT a inspekční zprávy hovoří o naší škole velmi kladně.

  Výsledky maturitních zkoušek v roce 2018

  Obor Počet žáků Prospěli Neprospěli Úspěšnost
  Veřejnosprávní činnost 18 16 2 89%
  Sociální činnost 18 13 5 72%
  Zdravotnický asistent 8 6 2 75%
  Asistent zubního technika 20 18 2 90%
  Celkem 64 53 11 83%

  Tabulka obsahuje souhrnné výsledky za jarní i podzimní termín maturitní zkoušky.

  Škola má 14 kmenových učeben a odborné učebny:

  • 2 učebny informačních technologií
  • Učebna somatologie a enviromentální výchovy
  • Jazyková učebna
  • 2 učebny ošetřovatelství
  • Laboratoře pro zubní techniky

  Výuka

  • Vyučování začíná v 8.00 hod (výjimečně v 7.15 – tělesná výchova, nultá hodina) a končí nejdéle v 16.00 hod. Odpolední vyučování je většinou jednou týdně v pondělí, úterý nebo čtvrtek.
  • Učebnice si zajišťují žáci sami na základě doporučení vyučujících. Některé učebnice a zákoníky objednává škola po dohodě s žáky sama, aby bylo možné uplatnit množstevní slevu.
  • Vyučující je možné kontaktovat telefonicky či e-mailem, využít jejich konzultační hodiny či si případně individuálně domluvit osobní konzultaci. Známky mohou žáci i rodiče sledovat přes webové rozhraní – Bakaláři.
  • Zdravotní a sociální pojištění za studenty je hrazeno státem. Kromě toho jsou žáci pojištěni školou a na akce pořádané školou ještě žáky úrazově připojišťujeme.
  • Tělesná výchova probíhá v Sokolovně v Benešově. Škola dále využívá plavecký stadion, zimní stadion a další sportovní zařízení v okolí školy.

  Domov mládeže

  Část žáků školy využívá možnosti ubytování na domově mládeže. Domov mládeže patří Integrované střední škole technické – více informací zde.

  Školní jídelna

  • Školní jídelnu provozuje firma TERAD školní jídelna s.r.o.

  • Snídaně jsou podávány pro ubytované studenty v jídelně.

  • Oběd včetně polévky a nápoje si studenti vybírají ze tří až čtyř jídel.

  • Večeře jsou pouze pro ubytované studenty.

  • Do školní jídelny má přístup i široká veřejnost.

  • K jídelně patří i bufet, kde si studenti mohou vybrat ze široké nabídky baget, čerstvého ovoce, sladkostí, slazených i neslazených nápojů.

  • Aktuální jídelní lístek

  Projekt

  Projekt Vzděláním ke kvalitě je spolufinancován Evropskou unií.

  Sociální partner školy

  Katalog škol