Výuka probíhá v Benešově, v Černoleské ulici 1997.

Jsme státní škola, neplatí se školné.

Studium všech oborů trvá 4 roky a je zakončeno maturitní zkouškou.

Jsme školou menší, což nám umožňuje poznat individuální potřeby jednotlivých žáků, vytvářet příjemné prostředí a rozvíjet spolupráci mezi učiteli, žáky a rodiči. Naším cílem není jen vzdělávat, ale i pečovat o rozvoj morálních hodnot a postojů.

Ve školním roce 2022/2023 studuje na škole 343 studentů v 16 třídách.

Naši absolventi úspěšně studují na státních i soukromých vysokých školách a vyšších odborných školách. Vzhledem k odborně zaměřené výuce nacházejí i dobré uplatnění v praxi hned po ukončení studia na naší škole.

Naši studenti mají možnost výběru ze 3 světových jazyků (anglický, německý, ruský). Výuka je ve 4. ročníku rozšířena o konverzaci z cizího jazyka.

Jsme školou zařazenou do rejstříku MŠMT a inspekční zprávy hovoří o naší škole velmi kladně.

Výsledky maturitních zkoušek v roce 2022

Obor Počet žáků Prospěli Neprospěli Úspěšnost
Veřejnosprávní činnost 18 17 1 94%
Sociální činnost 17 15 2 88%
Zdravotnický asistent 19 16 3 84%
Asistent zubního technika 23 20 3 87%
Celkem 77 68 9 88%

Výsledky maturitních zkoušek v roce 2021

Obor Počet žáků Prospěli Neprospěli Úspěšnost
Veřejnosprávní činnost 16 15 1 94%
Zdravotnický asistent 26 26 0 100%
Asistent zubního technika 16 15 1 94%
Celkem 58 56 2 97%

Výsledky maturitních zkoušek v roce 2020

Obor Počet žáků Prospěli Neprospěli Úspěšnost
Veřejnosprávní činnost 8 6 2 94%
Sociální činnost 16 15 1 94%
Zdravotnický asistent 15 11 4 73%
Asistent zubního technika 18 18 0 100%
Celkem 58 51 7 88%

Tabulky obsahují souhrnné výsledky za jarní i podzimní termín maturitní zkoušky.

Škola má 14 kmenových učeben a odborné učebny:

 • 2 učebny informačních technologií
 • Učebna somatologie a enviromentální výchovy
 • Jazyková učebna
 • 2 učebny ošetřovatelství
 • Laboratoře pro zubní techniky

Výuka

 • Vyučování začíná v 8.00 hod (výjimečně v 7.15 – tělesná výchova, nultá hodina) a končí nejdéle v 16.00 hod. Odpolední vyučování je většinou jednou týdně v pondělí, úterý nebo čtvrtek.
 • Učebnice si zajišťují žáci sami na základě doporučení vyučujících. Některé učebnice a zákoníky objednává škola po dohodě s žáky sama, aby bylo možné uplatnit množstevní slevu.
 • Vyučující je možné kontaktovat telefonicky či e-mailem, využít jejich konzultační hodiny či si případně individuálně domluvit osobní konzultaci. Známky mohou žáci i rodiče sledovat přes webové rozhraní – Bakaláři.
 • Zdravotní a sociální pojištění za studenty je hrazeno státem. Kromě toho jsou žáci pojištěni školou a na akce pořádané školou ještě žáky úrazově připojišťujeme.
 • Tělesná výchova probíhá v Sokolovně v Benešově. Škola dále využívá plavecký stadion, zimní stadion a další sportovní zařízení v okolí školy.

Domov mládeže

Část žáků školy využívá možnosti ubytování na domově mládeže. Domov mládeže patří Integrované střední škole technické – více informací zde.

Školní jídelna

 • Školní jídelnu provozuje firma TERAD školní jídelna s.r.o.

 • Snídaně jsou podávány pro ubytované studenty v jídelně.

 • Oběd včetně polévky a nápoje si studenti vybírají ze tří až čtyř jídel.

 • Večeře jsou pouze pro ubytované studenty.

 • Do školní jídelny má přístup i široká veřejnost.

 • K jídelně patří i bufet, kde si studenti mohou vybrat ze široké nabídky baget, čerstvého ovoce, sladkostí, slazených i neslazených nápojů.

 • Aktuální jídelní lístek