Projekt Erasmus+ Profesní rozvoj učitelů a rozvoj odborné výuky

V termínu 18. – 24. září 2022 se skupina 9 vyučujících ze školy zúčastnila pracovní stáže a stínování ve školách v lotyšské Rize. Cílem projektu je zajištění vhodných zahraničních odborných stáží pro žáky všech našich oborů a také profesní rozvoj učitelů účastí na kurzech a sledováním výuky na školách.