Projektová výuka informatiky

Žáci 3. ročníku, oboru Veřejnosprávní činnost, při výuce informatiky zpracovávali projekt, při kterém uplatnili znalosti a dovednosti statistických výpočtů v tabulkovém kalkulátoru, práci v cloudu  – využití Google Disku pro společnou tvorbu dokumentů, využití Google formuláře pro tvorbu dotazníkového šetření a na závěr prezentovali získané informace. 

Žáci vytvořili dotazníky, jejich téma a obsah si mohli určit sami. Dotazníky si odpověděli navzájem a současně hledali další respondenty přes sociální sítě. Získané odpovědi pak zpracovávali pomocí statistických funkcí v tabulkovém kalkulátoru a vytvořené tabulky a grafy pak prezentovali svým spolužákům.

Některé vybrané výsledky si můžete prohlédnout zde:

Vybrané výsledky dotazníkových šetření