První pomoc pro žáky ZŠ

Žáci ze ZŠ Pyšely zavítali k nám do školy na program věnovaný první pomoci. Nejednalo se pouze o teorii. Studenti 1. ročníku oboru praktické sestra si pod vedením vyučujících vytvořili umělá zranění, která žáci základní základní školy na jednotlivých stanovištích ošetřovali a vyzkoušeli si poskytnutí laickém první pomoci v praxi. Žáci základní školy si zaslouží velikou pochvalu, protože se ke všem modelovým situacím postavili zodpovědně a první pomoc dokázali poskytnout správně. Poděkování patří i našim studentů z 1. PS za jejich nadšení, spolupráci a snahu předat své znalosti z první pomoci dál.