S Erasmem na Island

V  říjnu se uskutečnil v Rekjavíku kurz Structured Educational Visit to Schools & Training Seminars. Sešlo se 77 učitelů ze ZŠ, SŠ a VŠ z 16 evropských zemí. Náš pedagogický sbor zastupovaly R. Komárková, ředitelka školy, a vyučující H. Kohoutová a J. Straková.

Poznávaly jsme vzdělávací systém Islandu, který je zcela odlišný od českého školství. Jeho základními pilíři jsou pohoda, odpovědnost, udržitelnost, kreativita, zdraví a rovnost. Během pobytu jsme navštívily tři střední školy. Všude panovala pohodová, přátelská atmosféra, žádný stres, na chodbách deskové hry a mnoho prostoru pro relaxaci, ve třídách 8 – 20 studentů. Námi navštívené střední školy mají třísemestrový školní rok, poskytují odborné i všeobecné vzdělání, připravují ke studiu na univerzitě. Hlavní předměty musí absolvovat všichni žáci povinně, ale ty ostatní si volí dle zájmu a zaměření a sbírají kredity za jejich splnění.  Nejde tolik o množství znalostí, které se studenti musí „nabiflovat“, ale o individuální rozvíjení zájmu jednotlivců.  Počet předmětů si studenti snižují či navyšují, podstatné pro úspěšné absolvování je získat daný počet kreditů. A tak, přestože byly námi navštívené střední školy převážně pro studenty od 16 do 19 let, jsou věkově neomezené a žák může na čas školu opustit a zase se do ní kdykoli vrátit a ve studiu pokračovat. Škola dostává finance za každého žáka, který školu dokončí.

Velmi zajímavá byla též diskuse s ostatními účastníky kurzu o odlišnostech vzdělávání v jejich zemi, na Islandu a u nás v ČR. Na náslechy do hodin jsme chodily ve dvojicích dle předmětů, které vyučujeme, a tak byl prostor ke vzájemné výměně zkušeností, metod práce i názorů na výuku. A též ke zlepšování se v angličtině.

Součástí kurzu bylo i poznání kultury a přírody Islandu, neboť se silně zrcadlí do vzdělávání. A bylo co obdivovat! Vodopády, gejzíry i laguny, černé pláže i ledovce, lávová pole i zelené pastviny, mohutné katedrály i dřevěné domky, milí a usměvaví Islanďané s výbornou znalostí angličtiny.

Celý pobyt byl velmi inspirativní. Poznaly jsme zcela jiný přístup učitelů i žáků ke vzdělávání i velmi odlišný, ale propracovaný vzdělávací systém Islandu. Pochopily jsme mnoho přírodních zákonitostí a na vlastní oči viděly důsledek ekologických problémů – např. tání ledovců. Procvičily jsme se v angličtině, navázaly nová přátelství s učiteli z celé Evropy a předjednaly budoucí spolupráci se školami podobného typu v Německu a v Itálii. Zakusily jsme odlišné klima této fascinující země ohně a ledu a odvezly si mnoho nezapomenutelných zážitků.Moc děkujeme za tuto cennou zkušenost