Setkání mládeže v Bruselu

Ve dnech 11.-14. dubna jsme dostali možnost odletět do Bruselu na Setkání mládeže LevelUp!.  Po příletu jsme se ubytovali v Euroflat holet 1 a hned  večer nás čekala přednáška o evropských volbách a o tom, jak se mladí lidé zapojují do europolitiky. Na této přednášce jsme se seznámili i s dalšími studenty z různých zemí EU a strávili s nimi společenský večer.

Pátek byl věnován workshopům, které jsme si mohli předem zvolit. Vybrali jsem si přednášku „Znej své publikum“, kde nám kategorizovali skupiny voličů podle míry ovlivnitelnosti. Při druhém workshopu „Poznej své politiky“ jsme měli interview s různými lidmi, kteří se angažují v europolitice. Já měl interview se slovinským starostou a nizozemským diplomatem. Poslední aktivita byla víc interaktivní – měli jsme ve skupinách vytvořit politickou stranu a prosadit ji mezi ostatními.

Den byl zakončen v hlavním jednacím sále Evropského parlamentu, kde Marie Rodríguez Alcázar, prezidentka evropského fóra mládeže, Claudia Plakolm, rakouská politička, a Dragos Nicolae Pislaru hovořili o důležitosti účasti ve volbách a zapojování se mladých lidí do politiky. Na závěr nám přednesla vzkaz Ursula von der Leyenová, předsedkyně Evropské komise.

Večer jsme si prošli historické centrum Bruselu a prohlédli si Katedrálu sv. Michaela, Královský palác, Notre Dame a Justiční palác. V sobotu jsme pak plni dojmů odlétali domů.

Děkujeme Evropskému parlamentu za tuto skvělou příležitost i za uhrazení nákladů na dopravu a pobyt. Bylo nám ctí být mezi 4 studenty vyslanými za Českou republiku.Jsme rádi, že naše SOŠ a SZŠ je Vyslaneckou školou EP a my studenti máme možnost účastnit se takovýchto  projektů, získávat zkušenosti, navázat nová přátelství a prožít nezapomenutelné zážitky.