Seznámení s Rigou díky programu Erasmus +

Ve dnech 11. 2. – 24. 2. 2024 měli žáci oborů Praktická sestra a Asistent zubního technika jedinečnou příležitost rozšířit své odborné dovednosti a poznat nové kultury díky projektu Erasmus+. Toto nezapomenutelné dobrodružství je zavedlo do malebného lotyšského města Rigy, kde prožili intenzivní a obohacující stážování.

Žákyně oboru Praktická sestra se zapojily do práce v centru pro seniory Social Care Center Medžciems. Zde měly příležitost nejen pečovat o klienty, ale také je provázet na procházkách, což bylo nejen pro ně, ale i pro klienty, obohacujícím zážitkem.

Naopak žáci oboru Asistent zubního technika se podíleli na výuce oboru Zubní technik na LU Riga 1st Medical College. Během této stáže se zaměřili na výrobu skeletových náhrad a virtuální modelaci různých typů náhrad pomocí programu 3Shape. Součástí programu byla také návštěva lotyšské zubní laboratoře Mady Dental Lab, kde měli možnost nahlédnout do provozu a praktik zubního oboru.

Odborné učitelky a žáci oboru Asistent zubního technika měli možnost navštívit stomatologický institut, který je lídrem pobaltské stomatologie. Zde se nachází zubní a ortodontická klinika, klinika ústní obličejové a čelistní chirurgie, implantologická ambulance a zubní laboratoř. Institut také zahrnuje projekt vývoje a aplikace nových materiálů a technologií v oboru stomatologie. Během návštěvy byli žáci a učitelé provedeni celým institutem a měli možnost seznámit se s praktickou výukou studentů zubního lékařství a dalších oborů stomatologie. Tato zkušenost se stala nezapomenutelným zážitkem, který přinesl žákům hlubší pochopení a ocenění významu stomatologické praxe.

Náplní pro přítomné odborné učitelky bylo sledování výuky zubních techniků, tzv. “job shadowing”. Během této aktivity se seznámily s formou, organizací a metodami výuky, což představovalo cennou zkušenost pro jejich profesní růst.

Ve volném čase si všichni účastníci užili objevování města Rigy a jeho okolí. Navštívili Okupační muzeum, Anatomické muzeum, Národní knihovnu a další historické a kulturní pamětihodnosti. Zpestřením byl rovněž výlet do nedaleké lázeňské Jurmaly, kde se mohli setkat s úžasnou atmosférou únorového Baltského moře.

Celý program Erasmus+ byl pro všechny účastníky nejen odborně přínosný, ale také obohacující z hlediska mezikulturního porozumění a osobního rozvoje. Žáci měli možnost zlepšit své komunikační a jazykové schopnosti a zároveň poznat další zemi, která je nedílnou součástí Evropské unie.

Tato nezapomenutelná zkušenost poskytla žákům nejen nové perspektivy ve svých oborech, ale také posílila jejich sebevědomí a schopnost pracovat v multikulturním prostředí. Projekt Erasmus+ tak zanechal hluboký a trvalý dojem na všechny zúčastněné.