Simulovaný soud

Ve čtvrtek 15. prosince 2022 žáci 4. ročníku oboru veřejnosprávní činnost  navštívili Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a ve cvičné soudní síni si zahráli simulovaný soudní proces. Hlavnímu líčení předcházela důkladná příprava v rámci výuky práva i doma. Když pak vešli do cvičné soudní síně, oblékli skutečné taláry soudců, státních zástupců a obhájců a usedli na jejich místa, vžili se do svých rolí úplně. Téměř tři hodiny trval simulovaný soudní proces, v němž státní zástupci hájili právo poškozených a obhájci shromažďovali všechna fakta k tomu, aby obžalovanou zprostili viny. Po vynesení rozsudku proběhlo krátké hodnocení a diskuze o průběhu trestního řízení. Magdalena Čečáková z Právnické fakulty UK, která soud koučovala, na závěr studenty pochválila, že hráli výborně a na jednání byli po právní stránce skvěle připraveni.