Home » Škola » Školská rada SOŠ a SZŠ Benešov, p. o.

Dny otevřených dveří
  • Středa 12. 12. 2018
  • Čtvrtek 10. 1. 2019
  • Pondělí 28. 1. 2019
  • vždy od 14 do 17 hodin
Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Školská rada SOŠ a SZŠ Benešov, p. o.

Složení:

  • zástupce zřizovatele:

pan Jaroslav Duras – jmenován Radou SK 16. 3. 2015

  • zástupce pedagogických pracovníků:

Ing. Petra Sobotovičová – byla zvolena po sloučení škol ve volbách 19. 11. 2015

Mgr. Věra Kolínová – byla zvolena 10. 11. 2016 

  • zástupce zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků:

pan Josef Vyhnálek – ve volbách 19. 11. 2015 nebyl zástupce zvolen, zástupce nebyl zvolen ani v opakovaných volbách 7. 1. 2016, proto v souladu s volebním řádem zástupce do školské rady jmenovala ředitelka školy (kandidát Josef Vyhnálek získal v součtu za obě kola voleb nejvíce hlasů v %)

Mgr. Hana Haubertová – zvolena 10. 11. 2016

Projekt

Projekt Vzděláním ke kvalitě je spolufinancován Evropskou unií.

Sociální partner školy