Školou chodil Mikuláš

V úterý 5. 12. školou procházel Mikuláš s anděly a čerty. Celou mikulášskou akci připravila a zrealizovala třída 2. VS, díky jim za příjemné zpestření dne.