Středočeský taneční pohár

Již 14. ročník amatérské taneční soutěže Středočeský taneční pohár, který tradičně organizuje naše škola pro ZŠ, SŠ i zájmové kroužky okresu Benešov, se uskuteční 10. května 2025. Informace získáte u Mgr. Hany Kohoutové. Přihlášku zašlete do 15. dubna na e-mail: hanacerna@centrum.cz   Přihlášky