Účast na řízení u okresního soudu

Studenti 4. ročníku oboru veřejnosprávní činnost navštívili v pondělí 11.12. 2023  okresní soud v Benešově a byli přítomni trestního řízení. Obžalovaný byl obviněn za výtržnictví a nebezpečné pronásledování. Za obdobné činy v dřívější době měl již uložen trest odnětí podmíněně. Předvolány byly i 4 poškozené. Obžalovaný svou vinu přiznal a byl odsouzen na 12 měsíců trestu odnětí svobody ve věznici s ostrahou.

V úterý 12.12. 2023 navštívili soud studenti 3. ročníku oboru veřejnosprávní  činnost a byli přítomni civilního řízení. Žalobce požadoval slevu z ceny nemovitosti, neboť na ní po dvouletém užívání shledal mnoho vad. Každá vada byla před soudem prošetřena, aby mohl soudce posoudit, zda se jedná o vadu zjevnou či nezjevnou. Obě  řízení byla velmi zajímavá. Po jejich skončení měli studenti možnost hovořit se soudci i vyšší soudní úřednicí. Za možnost účastnit se soudního jednání moc děkujeme.