Ukázka práce policejního psa v kriminalistice

Studenti 3. ročníku oboru veřejnosprávní činnost navštívili v úterý 5. března oddělení kynologie Policie ČR v Domašíně, kde se seznámili s výcvikem a využitím policejních psů při vyšetřování trestných činů. Všichni služební psi zvládají základní poslušnost a  pak se specializují např. na plošné pátrání v terénu, vyhledávání drog, nábojnic, hledání utonulých, mrtvých či třeba pachovou identifikaci. Právě tato metoda nám byla podrobně vysvětlena.

Odebraná pachová stopa podezřelé osoby se uloží do sterilní sklenice. Sklenice se uzavře a označí štítkem. Pachové stopy lze skladovat 3 roky, u závažných případů až 10 let. Srovnávání pachových konzerv probíhá ve speciální místnosti. Na konstrukci je umístěno 8 pachových konzerv. Fena po načichání pachu z předloženého snímače jde po kruhu a porovnává pach. V případě schody pachů u příslušné konzervy zalehne – označí. Celý proces se opakuje třikrát. V zadní části sálu je zrcadlové sklo, za kterým je pozorovací místnost, odkud lze sledovat práci psa. Výkon psa je nahráván, aby záznam mohl být předložen u soudu jako důkazní prostředek.

Moc děkujeme za ukázky výcviku služebních psů i poutavé vyprávění, které některé naše  studenty nadchlo tak, že zvažují zvolit si kynologii jako své budoucímu povolání.