Úspěch v Třebíči

 Žáci a žákyně 2. ročníku zazářili v Třebíči  24. – 25. 3. na celostátní konferenci Enersol 2022. Karolína Blažková s prací Systém S.A.W.E.R. získala 5. místo v kategorii Enersol a inovace, Petr Kubánek a Bořek Zelenka v kategorii Enersol a praxe s prací Mořská energie obsadili 6. místo a Věra Štefanicová se Žanetou Ždychovou se hlavní měrou podílely na nejlepším výsledku z vědomostního testu. Společně
tak se žákem z Kladna, žákem ze SOŠ a SOU Vlašim a žákyní z Nymburka získali z deseti zúčastněných krajů pro Středočeský kraj stříbrný pohár.