Úspěšná realizace Praktické maturitní zkoušky oboru AZT

Praktická maturitní zkouška pro budoucí asistenty zubních techniků se uskutečnila v prostorech školní zubní laboratoře od 22. do 24. dubna 2024. Žáci se zapojili do losování témat, na jejichž základě vypracovali protokoly a poté se pustili do výroby zubních náhrad.      I když někteří žáci mohli být zpočátku trochu nervózní či nerozhodní ohledně svých témat, ve výsledku se všichni chopili svých úkolů   s odhodláním a nasazením.

Třetí den pak proběhla obhajoba jejich zhotovených výrobků, během níž se žáci většinou prezentovali sebejistě a s hrdostí. Celkově lze konstatovat, že maturitní zkouška proběhla úspěšně a všichni účastníci si odnesli cenné zkušenosti a potvrzení svých dovedností. Tato zkouška představuje důležitý milník v jejich profesním rozvoji a umožňuje jim pokračovat v přípravě na další maturitní zkoušky s důvěrou v sebe sama.